ĐỨC TGM. PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC ĐÃ ĐỘT QUỴ VÀ QUA ĐỜI TẠI ROMA

Đây là những hình ảnh mới nhất chụp với ĐTC Phanxicô tại Rome, ngày 05.03.2018, trong chuyến đi Ad Limina này.

Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Chưởng ấn, Tòa TGM Sài Gòn cho biết:

“Đức Tổng Giám Mục Phaolô đã an nghỉ trong Chúa tại Roma vào sáng sớm hôm nay thứ Tư 07.03.2018 sau khi bị đột quỵ và được cấp cứu tại bệnh viện San Camillo từ hôm qua (06.03.2018).

Xin quý cha và các cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố TGM Phaolô. Từ hôm nay, trong phần chuyển cầu của Kinh Nguyện Thánh Thể, xin quý cha chỉ nêu tên các giám mục phụ tá.

Việc tổ chức tang lễ và chương trinh chi tiết sẽ được thông báo sau”.

Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc (sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944), khẩu hiệu giám mục là “Chúa là nguồn vui của con.”

Ngài sinh tại Đà Lạt. Trong quá trình tu tập, từ năm 1956, ngài học tại nhiều nơi: Tiểu chủng viện Sài Gòn, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và tại Đại học Truyền giáo Urbaniana Rôma. Năm 1970, sau đó trở về Việt Nam và thụ phong linh mục ngày 17 tháng 12.

Ngài từng làm giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hòa, Đại chủng viện Minh Hòa và Viện Đại học Đà Lạt. Năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, giáo sư Thần học tín lý tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt, và các Đại chủng viện Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Từ năm 1995, ngài kiêm thêm nhiệm vụ Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt.

Ngày 26 tháng 3 năm 1999, Đức cha Phaolô được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Cùng với bổ nhiệm trên đây, Tân Tổng giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Ðọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Mỹ Tho.

Tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, ngài đã được các giám mục bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2016. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng giám mục của hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc đương nhiên kế vị chức tổng giám mục theo Giáo luật.

Ngày 29 tháng 6 năm 2014, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nhận dây pallium do Giáo hoàng Phanxicô trao. Ngày 13 tháng 9 cùng năm, Giáo hoàng bổ nhiệm ngài làm thành viên Bộ truyền giáo.

 

 

 

 

 

(Nguon: facebook.com/lengocthanh.lm)