Tỉnh Dòng Mẹ Lên Trời, Carthage, Missouri thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc vừa nhận được tin

GIOAN BOSCÔ PHẠM TIẾN ĐỨC, CRM

Vừa qua đời hôm Thứ Bảy, 17.02.2018 tại Nhà Mẹ, Thủ Đức, Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.

Đôi dòng lịch sử về Ngài:

1931    Chào đời tại xã Thạch Bi, Tỉnh Nam Định

1948    Tu với cha Phạm Chí Thành tại nhà xứ Thạch Bi

1950    Nhập Đoàn Đồng Công tại Liên Thủy

1953    Nhập Tập Viện tại Nhà Thờ Liên Thủy, Bùi Chu, ngày Khai Dòng, 02.02.1953

1954    Tiên Khấn tại Nhà Thờ Liên Thủy, ngày 25.03.1954. Di cư vào Miền Nam

1958    Vĩnh Thệ tại Thủ Đức

1960-1066       Triết Học & Thần Học tại Học Viện Đồng Công

1967    Thụ Phong Linh Mục do Đức Cha Hoàng Văn Đoàn tại Giáo Phận Qui Nhơn

1970    Giám Đốc Nhà Qui Đức

1971    Giám Đốc Nhà Phù Mỹ, Bình Định

1972    Chánh xứ Giáo xứ Nhà Đá, Giáo phận Qui Nhơn

1974    Tuyên Úy Trung đoàn 41, Sư đoàn 22 bộ binh, quân lực VNCH

1975    Ngài đã di cư sang Hoa Kỳ

1977    Chánh xứ Giáo xứ Khiết Tâm Mẹ, Lincoln, NE

1983    Tuyên Úy Cộng đoàn Đức Mẹ Việt Nam, Amarillo, TX

1985    Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Riverside, CA

1987    Tuyên Úy Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời, Wichita Falls, TX

1991    Phụ trách Tu xá Conception, MO

2000    Về Việt Nam nghỉ hưu: giúp mục vụ cho quí sơ Dòng Trinh Vương tại Phú Hiệp & anh em Đồng Công tại Tu Viện Mẹ Mân Côi, Tân Phú.

2018    An nghỉ trong Chúa chiều Mùng Hai Tết Mậu Tuất, 17.02.2018

Kính xin thông báo cùng quí cha, quí tu sĩ nam nữ, và quí ông bà anh chị em. Xin cho ngài một lời cầu xin ơn tha thứ mọi phần phạt và sớm được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa, Đức Mẹ, cùng thần thánh trên thiên đàng.

Download (PDF, 261KB)