Kính thưa quý Cha quý Thầy, con có câu hỏi thắc mắc này kính xin giải đáp và giúp con hiểu được vấn đề này: con có 1 người bạn chồng cô ta là đạo công giáo, còn cô ta thì theo chồng không không làm lễ cưới và đã có với nhau 4 người con, hiện nay họ vẫn đang sống với nhau. Vào năm Thánh 2000 cô ta có đi hành hương ở Đất Thánh và đến giòng sông Jordan đã có 1 linh mục người Việt Nam rửa tội tại đó cho cô ta và có cả người đỡ đầu nữa. Sau đó, mấy tháng thì linh mục đó làm lễ kết hôn cho cô ta. Như vậy không biết là cô ta đã là người công giáo chính thức chưa? Và bí tích hôn nhân của cô ta đã thành chưa? Là vì theo hiểu biết của con thì Bí Tích Rửa Tội là cửa mở cho các Bí Tích khác, nhưng đằng này cô ta được rửa tội ở sông Jordan và theo con thì chắc chắn là vị linh mục kia sẽ không cấp giấy rửa tội cho cô ta được rồi. Và thường thì những người lớn tuổi gia nhập đạo công giáo thì được gọi là tân tòng, và linh mục có quyền ban mấy bí tích liền ngày hôm đó, như vậy là cô bạn của con chắc chắn là chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể trong khi cô ta được rửa tội ở sông Jordan, thế mà cô ta hiện nay đi lễ vẫn lên rước Mình Thánh Chúa, như vậy có đúng không hay là cô ta phải đi từng bước như bao trẻ em khác là phải lãnh nhận Bí Tích Giải tội, Thêm sức. Theo con thì khi mà rửa tội ở sông Jordan thì không thành bí tích, là vì trong Phúc Âm cũng viết là Chúa Giêsu đã xuống sông đó như bao người khác (mặc dù Chúa đã được rửa tội và cắt bì như bao nhiêu người công giáo khác) Chúa xuống sông đó để làm chứng cho người ngoại đạo thêm lòng tin. Là vì khi còn nhỏ con đã được học giáo lý và được biết là ai cũng chỉ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội được 1 lần không có lần thứ 2. Xin quý cha, quý thầy giải thích cho con được rõ thêm là: cô bạn của con đã là người công giáo chưa? Và khi cô ta lên Rước Lễ là đúng hay sai, và Bí Tích Hôn Nhân của cô ta có đúng với giáo lý công giáo không? Và cô ta có phải học thêm để lãnh nhận thêm các Bí Tích Giải Tội, Thêm Sức nữa không hay là không cần nữa. Xin cho con biết để con có thêm phần giải thích với cô bạn của con. Xin chân thành cám ơn sự giải đáp thắc mắc của quý cha, quý thầy. (DL)

DL thân mến,

Về những vấn đề DL thắc mắc, xin được giải thích rõ ràng như sau:

Theo Giáo Hội Công Giáo, để trở thành một người công giáo chính thức cần lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Và qua Bí Tích Rửa Tội, người Công Giáo có thể tiếp tục lãnh nhận các bí tích khác. Thông thường, đối với các trẻ em, Bí Tích Rửa Tội được lãnh nhận đầu tiên. Sau một thời gian học hỏi giáo lý đầy đủ, các em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, và Bí Tích Thêm Sức. Tuy nhiên, đối với người lớn khi trở lại sau khi được học hỏi một số giáo lý cần thiết, Giáo Hội có nghi thức ban luôn một lúc các Bí Tích Khai Tâm – Rửa Tội, Mình Thánh Chúa, Thêm Sức – cho họ. (Xin xem thêm sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo các khoản 1229-1284.) Còn về vấn đề cấp giấy Rửa Tội thì vì hoàn cảnh linh mục có thể làm sau cũng được. Chính vì thế, tôi thiết nghĩ không có gì ngăn trở trong việc cô bạn của anh lên Rước Lễ… và cũng không có gì sai trái trong việc cô ta lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối sau đó mấy tháng.

Thân mến trong Chúa Kitô,

 image