Thưa cha kính mến,

Nguyện xin Chúa ban cho Cha sức khoẻ và hồng ân nơi Người. Con có điều này xin cha chỉ bảo cho con. Con đang học giáo lý, còn mấy tháng nữa học xong con mới được chịu phép Rửa Tội. Xin cha cho con biết là con có được chịu phép Bí Tích Thánh Thể trước khi được Rửa Tội không ạ? Con cám ơn cha nhiều.

Một con chiên của Chúa đang cần sự chỉ bảo nơi Người. (TTB)

TTB thân mến,

Theo Giáo Hội dạy thì Bí Tích Thánh Thể chỉ dành riêng cho những người đã được Rửa Tội. Do đó, TTB chưa có được chịu phép Bí Tích Thánh Thể trước khi được Rửa Tội. Ráng đợi thêm vài tháng nữa nhe.

Nhân tiện, cha xin chúc mừng TTB trước. Cầu nguyện cho TTB được nhiều hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria trong những ngày tháng chuẩn bị lãnh phép Bí Tích Rửa Tội này, và nhất là trong ngày “tuyệt đẹp” ấy.

Mặc dầu bây giờ TTB chưa được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể cách thật sự, nhưng TTB vẫn luôn có thể lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể cách thiêng liêng bất cứ lúc nào. Có nghĩa là, bất cứ lúc nào… nhất là trong lúc người ta đi lên lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ thì ở ngay tại ghế ngồi hay bàn quì TTB có thể thân thưa với Chúa những lời tương tự sau đây: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng yêu đáng mến của lòng con. Hiện giờ con chưa được rước Chúa vào lòng, nhưng con rất ước ao được rước Chúa vào lòng con trong giây phút này. Xin Chúa hãy ngự đến trong con cách thiêng liêng vậy, và ban ơn giúp sức cho con được mỗi ngày yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân nhiều hơn…”

Thân mến trong Chúa Kitô,

image