Lm. Bonaventura M. Nguyễn Tuấn Bảo, CMC

Lm. Ignatio Loyola M. Trần Hiền Vương, CMC

Lm. Ignatio Loyola M. Hoàng Hải Đăng, CMC

“3 Anh Em chúng con ngàn đời tri ân Chúa, Đức Mẹ đã thương gọi và chọn chúng con làm linh mục của Chúa.

3 Anh Em chúng em chân thành cám ơn:

1. Anh Cả đã sáng lập nên Dòng Đồng Công để chúng em có được ngày hôm nay.

2. Anh Giám Tỉnh và các anh trong Hội Đồng Phục Vụ đã bỏ phiếu cho chúng em.

3. Hết thảy anh em Dòng đã nâng đỡ và đồng hành với chúng em trong những năm tháng qua.

4. Anh em cùng lớp nhưng nay đã hết tu đã cho chúng em biết thế nào là “đau khổ” của đời tu, và “đau khổ” của đời sống gia đình.

5. Ông bà cha mẹ anh chị em và toàn thể họ hàng thân quyến, bạn hữu xa gần đã yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ, và khuyến khích để chúng con có để ngày hôm nay…”

Đó là những tâm tình đơn sơ, chân thành xuất phát từ đáy lòng của 3 tân linh mục trong ngày hôm nay.

Toàn thể anh em chúng con hết lòng tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Đồng Công vì ơn cao trọng này. Đồng thời, chúng con cũng cám tạ tấm lòng ưu ái của quí cha, quí thầy, quí sơ, và toàn thể quí gia đình thân quyến và bạn hữu xa gần của 3 tân linh mục. Kính xin tất cả thêm lời cầu nguyện cho 3 anh em tân linh mục của chúng con được suốt đời trung thành với lời giao ước thánh.

Em Thi ghi

IMG_5926 IMG_5927 IMG_5931 IMG_5934 IMG_5936 IMG_5938 IMG_5941 IMG_5943 IMG_5944 IMG_5946 IMG_5948 IMG_5952 IMG_5953 IMG_5957 IMG_5958 IMG_5961 IMG_5963 IMG_5965 IMG_5968 IMG_5972 IMG_5974 IMG_5978 IMG_5980 IMG_5983 IMG_5986 IMG_5989 IMG_5990 IMG_5992 IMG_5994 IMG_5996 IMG_5997 IMG_5998 IMG_6001 IMG_6004 IMG_6006 IMG_6007 IMG_6008 IMG_6010 IMG_6011 IMG_6012 IMG_6014 IMG_6015 IMG_6021 IMG_6026 IMG_6028 IMG_6034 IMG_6036 IMG_6041 IMG_6042 IMG_6044 IMG_6046 IMG_6047 IMG_6048 IMG_6049 IMG_6050 IMG_6051 IMG_6052 IMG_6053 IMG_6054 IMG_6055 IMG_6056 IMG_6057 IMG_6059 IMG_6060 IMG_6061 IMG_6062 IMG_6064 IMG_6067 IMG_6068 IMG_6071 IMG_6072 IMG_6074 IMG_6077 IMG_6078 IMG_6079 IMG_6081 IMG_6082 IMG_6084 IMG_6089 IMG_6093 IMG_6097 IMG_6101 IMG_6103 IMG_6104 IMG_6098IMG_6111 IMG_6117 IMG_6124 IMG_6127 IMG_6128 IMG_6129 IMG_6131 IMG_6133 IMG_6139 IMG_6140 IMG_6145 IMG_6147 IMG_6148 IMG_6151 IMG_6152