Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ mới ban cho Dòng Đồng Công được thêm hai thầy thụ phong linh mục ngày 28 tháng 5 năm 2016 vừa qua:

  1. Cha Phêrô Vũ Ngọc Biền sinh năm 1974 tại giáo xứ Tân Mỹ (Gp.Thái Bình)
  2. Cha Bênêđictô Vũ Vinh Thi sinh năm 1973 tại giáo xứ Lộ Đức (Gp.Long Xuyên)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11