Thưa Cha,

Tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với mục vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngày Chúa Nhật không? Nếu không mà cứ cố tình hiểu như vậy có mắc tội phạm Chúa Thánh Thần không? (ĐA)

ĐA thân mến,

Nói chung, việc tham dự Thánh Lễ tại gia vào chiều Thứ Bảy sau 5:00 giờ với phụng vụ ngày Chúa Nhật có thể thế ngay Chúa Nhật. Tuy nhiên, để việc dâng thánh lễ tại gia và chiều Thứ Bảy được hợp pháp, mỗi địa phương mỗi qui định khác nhau. Đề nghị ĐA nên liên lạc và hỏi phép nơi cha xứ hoặc cha quản nhiệm.

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần, theo một vài nhà thần học gia cắt nghĩa, là tội mất tin tưởng vào lòng thương xót thứ tha của Chúa.

Thân mến trong Chúa Kitô,

image