Thánh Lễ Khấn Lại của Thầy Simon M. Nguyễn Ngọc Doanh, CRM

&

Khấn Lần Đầu của hai Thầy:

Bênađô M. Nguyễn Hữu Quý, CRM

Antôn Pađua M. Phạm Thiên Ân Joseph, CRM

2/06/2018

Thánh Lễ Khấn Lại và Tuyên Khấn Lần Đầu 2018

IMG_1080
IMG_1073
IMG_1000
IMG_1002
IMG_0992
IMG_0991
IMG_1008
IMG_0999
IMG_1004
IMG_0981
IMG_1012
IMG_1021
IMG_1015
IMG_1032
IMG_1025
IMG_1045
IMG_1048
IMG_1036
IMG_1064
IMG_1059
IMG_1070

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*