Thánh Lễ Khấn Lại của Thầy Simon M. Nguyễn Ngọc Doanh, CRM

&

Khấn Lần Đầu của hai Thầy:

Bênađô M. Nguyễn Hữu Quý, CRM

Antôn Pađua M. Phạm Thiên Ân Joseph, CRM

2/06/2018

Thánh Lễ Khấn Lại và Tuyên Khấn Lần Đầu 2018

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*