Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục của hai tân linh mục:
Tôma-Thiện M. Nguyễn Đức Học, CRM
Phanxicô Salêsiô M. Phạm Thuận Tự, CRM
Bởi tay của Đức Cha Edward Rice, Địa phận Springfield-Cape Girardeau.
Ngày 10/06/2017

  • IMG_8152
image slider jquery by WOWSlider.com v8.2