THÁNH LẾ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

3 TU SĨ TỈNH DÒNG ĐỒNG CÔNG HOA KỲ

10:30 sáng thứ Bảy 10 tháng Giêng năm 2016

tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Missouri, USA

tcmc-img1

Thầy Inhaxiô Loyola MĐT. Trần Hiền Vương, CMC

Thầy Inhaxiô Loyola MDM. Hoàng Hải Đăng, CMC

Đức Cha James Johnston,

Thầy Bonaventura MLT. Nguyễn Tuấn Bảo, CMC

tcmc-img2

phỏng vấn

tcmc-img3

Các Thầy…

tcmc-img4

hát kinh cầu các thánh

tcmc-img5

toàn cảnh nhà nguyện đền thánh Khiết Tâm Mẹ, Carthage, MO

tcmc-img6

sau khi tuyên khấn giữ mình độc thân..

tcmc-img7

thánh lễ

tcmc-img8

nghi thức truyền chức..

tcmc-img9