000123
ps2a0083
2m2a9652
ps2a0151
ps2a0119
ps2a0127
ps2a0072
img_8009
ps2a0063
ps2a0171
img_8006
img_7881
img_7874
img_7869
img_7834
img_7829
img_7797
img_7733
dsc_3089
dsc_3081
dsc_3068
dsc_3061
dsc_2978
dsc_2977
dsc_2972
dsc_2981
dsc_2967
dsc_2963
dsc_2958
dsc_2961
dsc_2953
dsc_2940
dsc_2921
dsc_2938
dsc_2886
don02330
don02316
don02324
don02311
don02310
don02309
don02295
don02304
don02276
don02272
don02270
don00078
don00068
don00061
don00074
don00058
don00046
don00048
don00045
don00036
don00033
don00024
don00008
don00005
don00003
723b7989
723b7961
723b7897
723b7883
723b7842
723b7825
723b7859
2m2a9863
2m2a9849
2m2a9850
2m2a9845
2m2a9839
2m2a9838
2m2a9834
2m2a9833
2m2a9800
2m2a9814
2m2a9805
2m2a9670
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

5 Ý kiến, RSS

 • Nguyễn Minh

  says on:
  08/06/2018 at 10:08 pm

  Thưa quý cha,
  Có thể nào upload các bài giảng trong các Thánh lễ Đại trào trên website của nhà dòng không?
  Hình ảnh thật đẹp nhưng nếu có được các bài giảng thì thật là quý hóa; không chừng nhà dòng phải mua thêm đất cho khách hành hương có chổ chen chân đó.
  Xin Chúa và mẹ Maria chúc lành và chúc phúc cho quý cha, quý thầy…

  • Văn Phòng

   says on:
   08/21/2018 at 10:47 pm

   Vâng anh.

 • Lynn Phan

  says on:
  08/12/2018 at 1:41 am

  Tạ ơn Chúa Cha Hy giảng rất hay

 • Minh Thao

  says on:
  08/28/2018 at 1:26 pm

  Các Thánh Lễ và Bài Giảng trong Ngày Thánh Mẫu 2018 đã được Live Streaming và re-uploaded:
  http://www.youtube.com/mariandaysntm

  Xin các Anh post để cho giáo dân xem, nghe …

  em mịnhthao

  • Văn Phòng

   says on:
   08/31/2018 at 10:47 pm

   thank you anh

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*