NHỮNG CÂU THƯỜNG HỎI VỀ NGÀY THÁNH MẪU 2022

*     *     *

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE MARIAN DAYS 202

H1. Ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức vào ngày nào?

T1. Ngày Thánh Mẫu năm 2022 bắt đầu từ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 4 tháng 8, với Thánh Lễ Khai Mạc Kính Mình Máu Thánh Chúa và kết thúc vào 7 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 7 tháng 8, với Thánh Lễ Chúa Nhật.

Q1.    When is Marian Days for this year?

A1. The Marian Days Celebration for the year of 2022 begins at 7 p.m. on Thursday, August 4th, with a  Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament and concludes at 7 a.m. on Sunday, August 7, with a Sunday Mass.

H1a. Chủ đề Ngày Thánh Mẫu năm nay là gì?

T1a.  Trong tâm tình của những người con Việt Nam quây quần bên Đức Mẹ trong những ngày hành hương Thánh Mẫu, chủ đề Ngày Thánh Mẫu năm nay được chọn từ Phúc Âm Thánh Gioan, một xác tín lời trăn trối tha thiết của Chúa Giêsu, “Này là Mẹ con, Đây là con Mẹ”  (x. Ga 19:26-27).

Q1a. What is the theme for this year’s Marian Days?

A1a. With the sentiment of the Vietnamese children gathered around Mother Mary during the Marian Days pilgrimage, the theme for this year was chosen from St. John’s Gospel, a valediction of Jesus for his followers, “Behold Your Son, Behold Your Mother” (cf. Jn 19:26-27).

H2. Ngày sớm nhất có thể đến dựng lều trong khu vực tổ chức Ngày Thánh Mẫu là ngày nào?

T2.    Là chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022.

Q2.    What is the earliest date one can come and set up tent in the area where the Marian Days is organized?

A2. It’s Friday afternoon, July 29, 2022.

H3. Ngày Thánh Mẫu có điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh không?

T3.    Ngày Thánh Mẫu có điện, nước, nhà tắm, nhà vệ sinh tương đối để phục vụ cho nhu cầu của Quí Khách hành hương. Ngày sớm nhất có thể cung cấp những nhu cầu này là Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7, năm 2022. Cần mang theo đồ cắm điện. XIN MIỄN DÙNG MÁY LẠNH CÁ NHÂN.

Q3.    Does the Marian Days have electricity, water, restrooms, and showers?

A3.  The Marian Days has relatively enough electricity, water, restrooms, and showers to serve the needs of the pilgrims. The earliest date one can have access to these services is Friday, July 29, 2022. Please bring your own electrical accessories. Please DO NOT bring an air-conditioning unit.

H4. Ngày Thánh Mẫu có quán ăn, quán nước, trái cây không?

T4. Ngày Thánh Mẫu có những quán ăn, quán nước, quán trái cây do một số Cộng Đoàn hay Giáo Xứ đảm trách để cung cấp nhu cầu thức ăn thức uống cho Quí Khách hành hương.

Q4.    Does the Marian Days provide foods, drinks, fruits?

A4. The Marian Days sets up some large tents as restaurants, administered by some communities or parishes to provide foods and drinks for the pilgrims.

H5. Ngày Thánh Mẫu có gian hàng kỷ vật không?

T5. Ngày Thánh Mẫu có nhiều gian hàng kỷ vật với nhiều mặt hàng do các Hội Dòng hay Hội Đoàn đảm trách.

Q5.    Does the Marian Days have souvenir booths?

A5. The Marian Days has many souvenir booths with many different items managed by different Religious Communities or charitable organizations.

H6. Ngày Thánh Mẫu dành cho ai?

T6. Ngày Thánh Mẫu dành cho tất cả mọi người thành tâm muốn đến để cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ, bồi bổ đời sống tâm linh, cùng nhau chia sẻ đời sống đức tin Công Giáo, đời sống đạo, thắt chặt tình đồng hương, tình gia đình…

Q6.    Who is the Marian Days for?

A6. The Marian Days is for all those who sincerely wish to come together to glorify God, to honor Mary, to nourish one’s spiritual life, to share one’s Catholic faith and the living of Catholic life, and to strengthen the bonds of fellowship and of family ….

H7. Có phải ghi danh để tham dự  Ngày Thánh Mẫu không?

T7. Đối với Quí Cha và Quí Tu Sĩ: Nhà Dòng luôn sẵn lòng đón tiếp Quí Cha và Quí Tu Sĩ. Nếu Quí Cha và Quí Tu Sĩ muốn tham dự Ngày Thánh Mẫu và cần chỗ ăn chỗ ngủ, xin vui lòng ghi danh trên trang dongcong.us để Nhà Dòng chuẩn bị và tiếp đón.

Đối với Giáo Xứ, Cộng Đoàn: Nếu Giáo Xứ, Cộng Đoàn muốn đăng ký tham gia các sinh hoạt trong Ngày Thánh Mẫu (lễ nghi, phụng vụ, chầu thánh thể, rước kiệu… mở quán ăn…) hoặc cần thuê lều để ngủ nghỉ thì xin điền đơn và gởi về Ban Ngoại Vụ.

Đối với giáo dân thì không cần ghi danh gì cả. Từ chiều Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022, khuôn viên Ngày Thánh Mẫu được mở cửa để đón tiếp và phục vụ quí vị. Quí vị có thể đến đậu xe và dựng lều chỗ nào tùy ý trong khu vực được phép. Một số nhà thờ Tin Lành chung quanh cho phép đậu xe. Quí Vị cũng có thể đậu bên lề trên các con đường chung quanh Nhà Dòng. Xin vui lòng tuân theo chỉ thị cũng như sự hướng dẫn của cảnh sát để được trật tự và tránh bị kéo xe.

Q7.    Must one register to attend the Marian Days?

A7. For Priests and Religious: The CRM Community is only able to provide meals and sleeping spaces for Priests and Religious who attend the Marian Days. Please register online at www.dongcong.us.

For Parishes: Please fill out and mail the form available here at www.dongcong.us if your parish wishes to participate in any liturgical activities or needs a tent to be setup.

For all pilgrims: There is no need to register at all. The Marian Days camp-ground will be opened for all pilgrims on Friday afternoon, July 29, 2022. You are invited to come, to park your car, and to set up tents at any permitted zones. Please be mindful of those who come later. Some nearby churches allow parking in their parking lots. Cars can also be parked on the side of all the streets in the area. Please follow the signs and the instructions of police officers and city regulations.

H8. Những lều lớn là những lều nào?

T8. Hãng dựng lều dựng mướn khoảng 200 lều lớn. Một số là lều các quán ăn, lều kỷ vật, lều cổ động ơn gọi, nhưng phần lớn là lều ca đoàn, lều các cộng đoàn giáo xứ. Lều các cộng đoàn giáo xứ là chỗ ngủ và nghỉ ngơi dành cho các cộng đoàn giáo xứ tổ chức đi chung, muốn đặt sẵn giường bố cũng được. Quí Vị muốn ở lều này, xin liên lạc với người phụ trách của giáo xứ trong vùng của mình.

Q8.    What are the big tents?

A8. A local tent company sets up about 200 large tents. Some are tents used for food and drinks, some are for souvenirs, others are to promote vocations, but most tents are for the parish communities, choirs, or large groups. These tents are used as sleeping and resting places for those groups from parishes and communities that come together. It is possible to have cots ready in advance. If one wishes to stay in this kind of tent, please contact your parish and ask for the person in charge.

H9. Có được mang xe RV tới Ngày Thánh Mẫu không?

T9. Quí Vị có thể mang xe RV tới Ngày Thánh Mẫu, nhưng xin đậu vào đúng khu vực dùng cho xe RV. Có khoảng chừng 100 chỗ đậu, đã có ống thoát, nhưng không có điện nước. Quí Vị có thể dùng máy phát điện tự túc.

Q9. Can one bring a RV to the Marian Days?

A9. One can bring a RV to the Marian Days, but please park in the designated area reserved for RVs. There are about 100 parking spaces, with a sewer system, but no electricity. You may use your own generator for electricity.

H10. Có được ngủ nghỉ trong hành lang nhà Ba Lầu không?

T10. Theo lời yêu cầu của sở Cứu Hoả, việc đưa giường bố vào ngủ qua đêm tại các hành lang nhà Ba Lầu không được an toàn khi có chuyện bất trắc xẩy ra. Cũng để tiện cho việc đi lại và chuyển đồ trong các giờ Hội Thảo và các giờ Thánh Lễ, xin Quý Vị vui lòng không mang giường bố vào ngủ trong các hành lang nhà Ba Lầu.

Q10. Can one sleep in the corridor of the CRM Main Building?

A10 . Due to the regulations of the fire department, it is not safe to bring cots inside the corridor of the CRM Main Building to sleep at night, in case an emergency should arise.  Also, to provide convenient space for people to move around or to move things during the hours of conferences and Masses, please don’t bring cots to sleep in the corridor of the CRM Main Building.

H11. Muốn biết những thông tin và chương trình Ngày Thánh Mẫu thì tìm ở đâu?

T11. Từ tháng 3 Báo Trái Tim Đức Mẹ sẽ đăng những thông tin về Ngày Thánh Mẫu hoặc Quí Vị có thể vào trang mạng dongcong.us của Nhà Dòng để biết thêm chi tiết về Chương Trình, Thánh Lễ, Hội Thảo, các đơn đăng ký cho các dịch vụ quán, kỷ vật, lều cộng đoàn, lều ơn gọi.

Q11. Where can one find some information on the Marian Days?

A11. Beginning on the issue of March, the Immaculate Heart of Mary Magazine will put up some information regarding the Marian Days. One can find further information on www.dongcong.us web page regarding the Marian Days’ program, Mass, seminars, and application forms for different services such as setting up tents for food and drink, for souvenirs, for parish community groups, and for vocation promotion.

H12.  Xin hỏi phi trường nào tiện nhất để bay đến tham dự Ngày Thánh Mẫu?

T12.   *  Phi trường Joplin, Missouri (JLN) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 15 miles, khoảng 15 phút lái xe.

*   Phi trường Springfield-Branson, Missouri (SGF) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 60 miles, khoảng 60 phút lái xe.

*   Phi trường Arkansas, Fayettville, Arkansas (XNA) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 75 miles, khoảng 1 giờ rưỡi lái xe.

*   Phi trường Tulsa, Oklahoma (TUL) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 120 miles, khoảng 2 giờ lái xe.

*   Phi trường Kansas City, Missouri (MCI) cách địa điểm tổ chức Ngày Thánh Mẫu 165 miles, khoảng 2 giờ rưỡi lái xe.

Q12. Which airport is the most convenient to fly to attend the Marian Days?

A12.   * Joplin Airport, Missouri (JLN) is about 15 miles from the site of the Marian Days, about 15 minutes drive.

*   Springfield-Branson Airport, Missouri (SGF) is 60 miles from the site of the Marian Days, about 60 minutes drive.

*   Arkansas Airport, Fayettville, Arkansas (XNA) is 75 miles from the site of the Marian Days, about an hour and a half drive.

*   Tulsa Airport, Oklahoma (TUL) is 120 miles from the site of the Marian Days, approximately 2 hours drive.

*   Kansas City Airport, Missouri (MCI) is 165 miles from the site of the Marian Days, about two and a half hours drive.

H13.  Xin hỏi, những ai ở ngoài nước Mỹ nếu muốn tham dự thì phải liên lạc với ai để hỏi về thủ tục?

T13.  Cần liên lạc với chính quyền để làm thủ tục và xin VISA vào Nước Mỹ.

Q13. For those who are living outside the United States and would like to attend the Marian Days, who can one contact?

A13. Please contact the government authorities to apply for a VISA to the United States.

H14.  Có được giăng giây để giữ chỗ trước rồi cắm lều sau không?

T14.  Không được. Ban Tổ Chức sẽ thu các giây giăng bất hợp pháp. Để giữ đức bác ái, công bằng, và trật tự với nhau, khi tới đất hành hương, quí vị thấy chỗ nào còn trống chưa có lều, có thể tùy chọn chỗ cắm.

Q14. Can one use barricade tapes to reserve camping space in advance, then put up tents later?

A14. No. The organizing committee will take away any illegal barricades. To preserve charity, justice, and order with one another, when arriving at the pilgrimage grounds, one may choose any vacant space to set up tent.

H15.  Có được trải bạt để giữ chỗ trước rồi cắm lều sau không?

T15.  Không được. Các hình thức giữ chỗ sẽ gây phiền toái khó khăn cho người đến trước. Tới nơi, tìm chỗ nào thích hợp, cắm lều và ở lại là cách tốt nhất.

Q15. Can one spread out tarps to reserve camping space in advance, then put up tents later?

A15. No. All forms of reserving camping space beforehand will be an annoyance for those who come early. When one arrives, find a spot to put up a tent.

H16.  Có được cắm lều trước rồi đến sau không?

T16.  Được. Nhưng cắm lều mà không có người ở là một mối nguy cơ rủi ro. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm nếu bị mất lều.

Q16. Can one set up tent, then come later?

A16. Yes. But setting up tent and not staying there is a risk. The organizing committee is not responsible for lost tents.

12 Ý kiến, RSS