1. Phi Trường Joplin (JLN)

  • cách 15 miles, khoảng 15 phút lái xe

2. Phi Trường Springfield (SGF)

  • cách 60 miles, khoảng 1 tiếng lái xe

3. Phi Trường Tulsa (TUL)

  • cách 120 miles, khoảng 2 tiếng lái xe

4. Phi Trường Arkansas (XNA)

  • cách 75 miles, khoảng 1 tiếng 30 phút lái xe

5. Phi Trường Kansas City (MCI)

  • cách 165 miles, khoảng 2 tiếng 30 phút