image

Hôm nay (3-8-2016) Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ (TDĐC_HK) vào lúc 8:30PM KIỆU & THÁNH LỄ BIỆT KÍNH THÁNH CẢ GIUSE. Nhiều ngàn người đã tụ tập về Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ:

image
image
image
image
image
image

Ban ca đoàn tổng hợp Giáo dân & Tu sĩ Đồng Công chuẩn bị trước Thánh Lễ:

image
image
image
image
image
image

Đúng 8:30PM, âm thanh từ ca đoàn tổng hợp vang dội với những bài Thánh nhạc và bắt đầu cung nghinh Thánh Cả Giuse:

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Sau đây là những sinh hoạt trong ngày:

image

Dung Hoàng & Nancy Bùi bên trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, BTC trình chiếu phim VIETNAMERIA.

image
image
image
image
image

Các hàng quán và sinh hoạt ban đêm tới nửa đêm:

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
https://www.youtube.com/watch?v=SLtu4MJYZ1k
art & design view sunset timelapse woahdude

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*