image
NGHI THỨC KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU 2016
 
THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

 

image
image
image

Lúc 7:30PM, thời tiết nóng của mùa hè, cả hàng ngàn người đã có mặt trước đó tại Lễ Đài. Âm thanh “trỗi dạy” làm rung chuyển cả một khung trời trong khuôn viên Tỉnh Dòng Đồng Công_HK, những tiếng đàn hát của Ban Thánh Nhạc Ca đoàn Tổng Hợp.

image
image
image

Kiệu Đức Mẹ do Cộng đoàn Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, Bethlehem

image
image
Chủ tế & Giảng thuyết: Đc. Carl A. Kemme Wichita, Kansas
image
image

Cha Louis Maria Vũ Minh Nhiên, CMC Giám Tỉnh Dòng Đồng Công, Hoa Kỳ hân hoan chào mừng tới tất cả mọi người. Sau đó Lm. Đặng Minh Trân, CMC Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2016 tuyên bố khai mạc.

picture guy taking
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
***
image
image

Ca đoàn chuẩn bị trong Thánh Lễ Cầu Hồn cho những người có tên khắc trong Vườn Cầu Nguyện
image
image
image
image
image

emergency art & design
image
image
image
image
image
image
image
Black Market food eating
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
police cops cop cop car
image
image
image
image
this is so cute
image

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*