Cuối tuần vừa qua, 4-7/9/2015, trên 80 anh chị em Thân Hữu Đồng Công từ muôn phương đã về Tỉnh Dòng Đồng Công, tại Carthage, MO để cùng với anh em tại Tỉnh Dòng Tạ Ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ vì muôn hồng ân đã nhận lãnh trong suốt 40 năm qua, 1975-2015.

Xin Tri Ân

Xin chân Thành tri ân đến anh Giám Tỉnh, các anh Linh mục, tu sĩ, ban tổ chức Ngày Hội Ngộ, đã cho chúng em có cơ hội gặp gỡ, họp mặt và cùng với anh em Dòng Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì muôn hồng ân Chúa Mẹ ban cho trong 40 Năm qua. Thật là vui mừng vì anh chị em THĐC chúng em đã được “sống lại” những ngày xưa như khi còn ở trong dòng, hun nóng lại tình anh em với nhau và với hội dòng cũng như ôn laị tinh thần của anh Cả : Phục vụ, bình dân, phó thác, tin tưởng.

Những ngày Hội ngộ THĐC vừa qua tại Carthage MO, thật là tốt đẹp. Nhà Dòng cho chúng em ăn cỗ to quá!

Xin chân thành cảm ơn tới tất cả quý anh chị đã góp qùa NHN 2015, tất các thuyết trình viên: anh Tâm Phương; LM John Trần Khả, Anh LM Anthony Quyết, anh LM Hưng Long CMC, các nghệ sĩ đã góp vui văn nghệ, đặc biệt anh Minh Ngọc quay video, hình ảnh, anh Lê Khởi, tất cả các anh chị em đã hăng hái cùng chia sẻ tâm tình thê lương cũng như may mắn…. các anh chị em trong ban điều hành và tất cả các anh chị em đã về tham dự Ngày Hội Ngộ THĐC 2015.

Xin Chúa Mẹ trả công bội hậu cho các anh chị.

Em Lưu Chủ (Bạch)

Đại diện anh chị em THĐC-Hải ngoại