Thưa cha,

Con được biết tự tử là có lỗi lớn với Chúa và mình sẽ bị rơi xuống hoả ngục đời đời. Con rất may mắn là một người Công Giáo nên được hiểu biết về điều đó. Nhưng con có một người thân của con, vì không phải là Công Giáo và vì không hiểu rõ về chuyện tự tử nên đã làm điều này. Người thân của con đã qua đời. Vậy thì người đó có phải bị xa hoả ngục không thưa Cha. Vậy nếu con cầu nguyện hy sinh cho linh hồn đó, thì người đó có được về bên Đức Chúa Trời không cha? Vậy khi con xin cho linh hồn đó ở nhà thờ thì con sẽ phải nói linh hồn đó tên gì vì người đó không phải là người Công Giáo? Con cám ơn cha. (CN)

CN thân mến,

Rất tiếc khi được biết người thân của CN đã qua đời. Cha xin thành thật chia buồn với CN.

Riêng về vấn đề thắc mắc CN nêu lên, cha xin thưa rõ:

Tự tử là một tội trọng. Giáo hội dạy rằng bất cứ ai chết trong tình trạng tội trọng thì sẽ xa hoả ngục. Và một khi đã xa hoả ngục rồi thì không còn phương thế nào cứu chữa nữa. Chính vì thế, trước kia, người tự tử không được cử hành thánh lễ an táng trong nhà thờ… Tuy nhiên, làm thế nào để biết chắc chắn một người chết trong tình trạng tội trọng? Đây là một vấn đề không dễ. Và ngày nay không ai có thể xác quyết điều này. Lý do là vì để biết chắc một người phạm tội trọng cần phải hội đủ 3 yếu tố:

1. Chính việc làm đó là một tội trọng.
2. Phạm nhân biết rõ việc làm đó là một tội trọng.
3. Phạm nhân cố tình muốn làm việc đó.

Làm thế nào để có thể biết phạm nhân biết rõ và cố tình? Điều này, chỉ có Chúa biết thôi CN ạ. Truyện kể rằng có một người đứng trên cầu nhảy xuống sông tự tử. Người đó chết và được hiện về báo với người nhà là được rỗi linh hồn, vì đang khi rơi từ trên cầu xuống người đó đã chợt hồi tỉnh lại việc làm của mình và ăn năn thống hối… và Chúa đã tha.

Trong trường hợp của người thân CN, chúng ta càng có nhiều tin tưởng và hy vọng vào sự nhân từ bao dung của Chúa hơn. CN có thể cầu nguyện và xin lễ cho người thân của CN. Hãy trình bày với cha xứ như CN chia sẻ ở đây và xin ngài cầu nguyện cho. Ước mong qua nghĩa cử bác ái của CN, Chúa thương tha thứ và sớm ban cho người thân của CN được hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Một lần nữa, chân thành phân ưu với CN và sẽ thêm lời cầu nguyện cho người thân của CN.

Thân mến trong Chúa Kitô,

image