Hội Đồng Thế Giới Các Giáo Hội, tiếng Anh viết tắt là WCC, đã nồng hậu dành cho Đức Phanxicô một chỗ danh dự trong diễn đàn chung tại Genève vào ngày 21 tháng 6 nhân dịp ngài tới đó tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tổ chức đại kết này.

Theo trang mạng của họ, Tổng Thư Ký WCC, Mục Sư Tiến Sĩ Olav Fykse Tveit, nói rằng “Hôm nay là một dấu mốc quan trọng. Chúng ta sẽ không dừng ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa cho những người cần tới chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng khởi đầu cuộc thăm viếng bằng cách tham dự buổi cầu nguyện tại nhà nguyện của Trung Tâm Đại Kết ở Genève sau khi từ Rôma bay tới và sau đó, thăm Viện Đại Kết ở Bossey, một viện đào tạo thần học.

Vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng lại thăm Trung Tâm Đại Kết một lần nữa, nơi phần lớn việc làm của WCC diễn ra. Ở đây, ngài cùng lên tiếng với Tiến Sĩ Tveit và Tiến Sĩ Agnes Abuom, phối trí viên của Ủy Ban Trung Ương, một cơ phận quản trị quan trọng của WCC.

Đức Giáo Hoàng nói rằng “Ở đây, tôi muốn tái khẳng định điều này: Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận tầm quan trọng đặc biệt việc làm của Ủy Ban Đức Tin và Kỷ Luật và mong muốn được tiếp tục đóng góp vào việc làm này qua việc tham dự của các thần học gia có chuyên môn cao”.

“Việc Đức Tin và Kỷ Luật tìm kiếm một viễn kiến chung về giáo hội, cùng với việc làm của nó trong việc nghiên cứu các vấn đề luân lý và đạo đức, liên quan tới các lãnh vực chủ chốt đối với tương lai phong trào đại kết”.

Trang mạng trên tường thuật rằng Đức Giáo Hoàng trưng dẫn sự hiện diện tích cực của Công Giáo trong Ủy Ban Truyền Giáo và Rao Giảng Tin Mừng Thế Giới; sự hợp tác với Văn Phòng Đối Thoại và Hợp Tác Liên Tôn, gần đây nhất về chủ đề giáo dục cho hòa bình rất quan trọng; và việc cùng soạn thảo các bản văn cho Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Việc Hợp Nhất Kitô Giáo.

Vũ Văn An/vietcatholic