Ngoài ra trong Kinh Thánh có chép đoạn: “Mẹ và anh em Chúa Giêsu đến gặp người” và họ cho rằng nếu Chúa Giêsu có anh em thì Mẹ Maria đâu còn đồng trinh.

Thưa cha những ý kiến của họ như vậy là sao? Xin cha giải thích giúp con và cha có thể cho con hỏi: tại sao họ tin như vậy được không ạ! Ngoài ra, xin cha cho con hỏi nhân vật LUTHER là ai được không? Chào cha, và mong sớm nhận được thư của cha! (TSVN)

TSVN mến,

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: “Việc đào sâu thêm niềm tin vào sự làm mẹ mà vẫn đồng trinh của Mẹ Maria đã dẫn đưa Giáo Hội tới chỗ tuyên xưng sự trinh khiết thực sự và trọn đời của Mẹ Maria, cả trong việc sinh hạ Con Thiên Chúa làm người. Đúng thế, sự sinh ra của Chúa Kitô ‘đã không giảm mất mà còn thánh hiến sự trinh tuyền của Mẹ Ngài. Phụng vụ của Giáo Hội tôn xưng Mẹ Maria là ‘Đấng trọn đời đồng trinh.’

Về vấn đề này, đôi khi người ta vấn nạn rằng tại sao Thánh Kinh lại nói đến những anh chị em của Chúa Giêsu. Giáo Hội luôn hiểu các đoạn sách này không nói đến những người con khác nữa của Mẹ Maria. Đúng thế, Giacôbê và Giuse “những anh em của Chúa Giêsu” (Mt 13,55) là con của một bà Maria khác, môn đệ của Chúa Kitô, và Thánh Kinh nói rõ đó là “một Maria khác” (Mt 28,1). Đó là những anh em họ gần của Chúa Giêsu, theo kiểu nói quen thuộc của Cựu Ước.” (#499-500)

Luther là vị cải tổ Tin Lành đầu tiên và quan trọng hơn cả. Sinh ở Eisleben năm 1483, vào Dòng Thánh Augustinô ở Erfurt (Đức), thụ phong Linh mục (1507), và là giáo sư Thánh Kinh. Khi viết cuốn giải thích thánh thư gửi Giáo đoàn Lamã, ông nhận thức rằng ơn cứu độ chỉ dựa trên Đức Tin, không cần việc làm. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, ông niêm yết ở nhà thờ Wittenerg 95 luận đề giáo thuyết của ông, gây nhiều sôi nổi. Ông bị Đức Giáo Hoàng Lêô X lên án. Phong trào cải cách Tin Lành được hỗ trợ bởi những cuộc tranh chấp chính trị giữa vua Charles Quint và Francois đệ nhất. Sau khi đã kết hôn năm 1525 với một nữ tu phá giới, ông đã nhờ một đồ đệ là Mélancton tóm tắt giáo thuyết của ông trong cái gọi là “Công bố Augsbourg” chối bỏ nhiều tín điều, các Bí Tích, đời sống tu trì v.v… ông qua đời tại Eioleben ngày 17 tháng 2 năm 1546.

Thân mến trong Chúa Kitô,