Lời đầu thư con xin chúc quý cha có nhiều sức khoẻ và bình an trong Chúa!

Thưa cha, gần đây con có gặp một số người bạn theo hệ phái tin lành họ có hỏi con tại sao Công giáo lại thờ ảnh tượng trong khi trong điều răn thứ 2 Đức Chúa có phán các ngươi không được thờ ảnh tượng? (TSVN)

TSVN mến,

Trước hết, chúng ta nên hiểu rõ là Đạo Công Giáo không thờ bất cứ ảnh tượng nào cũng như bất cứ một ai ngoài Thiên Chúa. Những ảnh tượng mà Giáo Hội tôn kính không gì khác hơn là để giúp chúng ta, là phàm nhân, được dễ dàng hướng lòng lên Thiên Chúa là Đấng vô hình, và noi gương các thánh thờ phượng kính mến Chúa và yêu người với một tình yêu thiết tha chân thành.

Thiết tưởng chúng ta cũng cần biết thêm là Iconoclasme là lạc giáo nghịch ảnh tượng hay bài ảnh tượng vào thế kỷ VIII và IX. Vua Lêone III, Hoàng đế Đông phương ra sắc chỉ đập phá mọi ảnh tượng từ năm 717 đến năm 741. Lạc giáo bị Công đồng chung Nicê II năm 787 kết án. Lạc giáo lan tràn ở Đông phương nhưng cũng đã gây ảnh hưởng ở Tây phương nữa.

Thân mến trong Chúa Kitô,

image