Kính thưa cha,

Có người nói là khi chúng ta xin lễ cầu nguyện cho những linh hồn đã chết là chỉ để nuôi sống các linh mục mà thôi, vì khi chết là đã có kết quả phán xét của Chúa rồi. Nếu sạch tội thì lên thiên đàng, còn nếu mắc tội trọng thì xuống hoả ngục. Vậy xin lễ không cần thiết. Còn số tiền người ta phúng điếu là để tu sửa mồ mả khi bị hư hại. Vậy đúng hay sai? Xin cha giải thích rõ ràng cho con và người bạn kia được rõ. Cám ơn Cha nhiều. (OC)

OC thân mến,

Về vấn đề xin lễ “để nuôi sống các linh mục” thì cũng đúng và cũng không đúng. Đúng là vì bỗng lễ cũng giúp vào việc sinh sống hằng ngày của linh mục. Tuy nhiên, thử hỏi trung bình thánh lễ $5, $10, hoặc $20… OC hoặc “người bạn kia” nghĩ xem có thể đủ “để nuôi sống các linh mục” trong cuộc sống hằng ngày, nhất là cuộc sống tại Hoa Kỳ không? Chúng ta cũng nên biết rằng, linh mục chỉ được phép nhận mỗi ngày một bổng lễ mà thôi. Các bổng lễ khác được xung vào quỹ chung của Giáo xứ, Giáo phận, hoặc cho việc từ thiện.

Thứ đến, nếu như OC hoặc “người bạn kia” đã luận rằng: “chết là đã có kết quả phán xét của Chúa rồi… vậy xin lễ không cần thiết…” thì thiết nghĩ cũng chẳng cần nhận phúng điếu để tu sử mồ mả làm gì. Tại vì, thử hỏi việc làm đó ích lợi gì cho người quá cố?

Điểm quan trọng xin được chia sẻ với OC cũng như người bạn kia là: Các Thánh Thông Công là một Tín Điều của Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội dạy rằng: Giáo hội lữ hành, Giáo hội đang được thanh luyện, và Giáo hội khải hoàn có một sự liên hệ rất mật thiết với nhau. Và sự liên hệ đó được ràng buộc bằng sợi dây cầu nguyện. (GLGHCG # 954-955). Sách Giáo Lý Công Giáo, khoản 958, dạy rõ về sự hiệp thông với những người đã qua đời, rằng: “Vẫn công nhận từ đầu sự hiệp thông giữa toàn thể Nhiệm thể Chúa Kitô, Giáo Hội cùng với những người con đang còn lữ hành trên mặt đất này đã tưởng nhớ các người quá cố với lòng thảo hiếu sâu xa, ngay từ hồi đầu của Kitô giáo, bằng cách dâng kinh lễ cầu cho họ; bởi vì ‘ý nghĩ cầu nguyện cho các người chết để họ được giải thoát khỏi các tội lỗi của họ, là một ý nghĩ lành thánh và hiếu thảo’ (2Mcb 12:45). Việc chúng ta cầu nguyện họ không những sẽ giúp đỡ họ, nhưng còn làm cho lời chuyển cầu của họ hiệu nghiệm hơn trong việc phù giúp chúng ta.”

Tóm lại, đồng tiền rất có mãnh lực trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên, là người Công Giáo, chúng ta cố gắng đừng để mãnh lực của đồng tiền chi phối đến đời sống tâm linh của chúng ta. Có nghĩa là, chúng ta đừng bao giờ đánh giá Thánh Lễ bằng giá trị tiền bạc. Tại vì giá trị của thánh lễ, của việc hiến tế chính Mình và Máu Chúa Kitô để cứu chuộc nhân loại, không quá rẻ đến $5, $10, $20… đâu.

Chân thành trong Chúa Kitô,

 image