Kính thưa các cha,

Con là kẻ có tội. Nhiều tội lắm. Nhưng nơi con ở không có cộng đồng VIỆT NAM nên con muốn xưng tội cũng không được. Con xin hỏi các cha có cách nào để con có thể xưng tội trọn vẹn được không, ngoài việc đi xưng tội với các cha Mỹ. Tiếng Mỹ thì con không biết. Và cũng xin giúp cho con biết cách dọn mình xưng tội với, vì lâu rồi con không còn biết cách dọn mình và xưng tội như thế nào. Thí dụ như trước khi vào toà thì phải dọn mình. Nhưng khi vào toà rồi thì con phải nói gì với cha hoặc đọc kinh gì con không còn nhớ nữa. Xin các cha giúp con với. Con xin kính chào,
NCTL

NCTL thân mến,

Trong trường hợp của NCTL có thể làm hoà với Chúa bằng cách Ăn Năn Tội Cách Trọn. Có nghĩa là thành tâm trước mặt Chúa ăn năn thống hối tất cả những lỗi lầm mình đã phạm làm mất lòng Chúa là Đấng rất đáng yêu mến tôn thờ. Đồng thời, dốc quyết với Chúa từ nay trở đi sẽ cố gắng chừa bỏ những tính mê nết xấu đó… Chắc chắn Chúa nhân từ sẽ tha thứ cho TCTL.

Đây là 4 yếu tố trong việc xưng tội:

1. Dọn mình xưng tội:
a. Xét mình về bổn phận trách nhiệm của mình đối với Chúa, với tha nhân và với chính mình qua 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, 7 mối tội đầu…
b. Nhất là xét xem tình yêu mến Chúa của mình giảm sút cách nào? Lý do/căn nguyên làm giảm sút?

2. Ăn năn thống hối:
a. Thành tâm thống hối và dốc lòng chừa.

3. Xưng tội:
a. Thưa với cha giải tội: “Thưa cha con là kẻ có tội. Xin cha tha tội cho con. Con xưng tội cách đây… (1 tuần) chẳng hạn. Và sau đây là các tội con đã phạm”
b. Xưng thú các tội đã phạm. Tội trọng, tội nặng cần xưng rõ số lần.
c. Sau cùng thưa với cha: “Thưa cha, đó là các tội con nhớ được. Con đã thật lòng thống hối ăn năn. Xin cha ban phép tha tội cho con.”
d. Lắng nghe lời khuyên của Cha giải tội và việc đền tội.

4. Làm việc đền tội

Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho NCTL sớm có cơ hội trở về làm hoà với Chúa và tha nhân.

Thân mến trong Chúa Kitô

image