Trong tháng 6 này, chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng những kinh nguyện, thánh lễ, việc làm, hy sinh cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô:

1. Cầu Cho Toàn Thể Giáo Hội: Cầu cho những người già nua tuổi tác, những người sống bên lề xã hội, và những người cô đơn không ai nương tựa tìm được những cơ hội gặp gỡ và đoàn kết yêu thương.

Universal: Human Solidarity – That the aged, marginalized, and those who have no one may find–even within the huge cities of the world–opportunities for encounter and solidarity.

2. Cầu Cho Việc Truyền Giáo: Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh có được những vị hướng dẫn Sống Vui Tin Mừng và khôn ngoan giúp đỡ họ trong sứ vụ Chúa trao ban.

Evangelization: Seminarians and Novices – That seminarians and men and women entering religious life may have mentors who live the joy of the Gospel and prepare them wisely for their mission.