Trên áo lễ của các linh mục, thỉnh thoảng con thấy có thêu hình con cá, ý nghĩa của hình đó là gì? Bánh miến và rượu nho có phải tượng trưng cho Mình và Máu Thánh Chúa Kitô? (C.H.)

C.H. mến,

Những hình ảnh Cá, Bánh Miến, Rượu Nho được thêu dệt trên áo lễ có ý nhắc nhớ và hướng chúng ta đến Thánh Thể. Có lẽ C.H. cũng vẫn còn nhớ phép lạ Chúa làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hoá ra nhiều để nuôi 5,000 người ăn… (Matthêu 14: 17-21). Bánh và cá là biểu tượng của Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu đã trở nên của ăn cho nhân loại. Bánh miến/lúa miến và rượu nho cũng thế. Cả hai tượng trưng cho Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như C.H. nghĩ.

Thân mến trong Chúa Kitô,

image