Cha Trân mến,

Lời trước tiên chúc cha mọi sự tốt đẹp trong tình yêu thương Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Con có câu hỏi muốn xin cha giải thích dùm cho con hiểu… Con có đọc trong báo Trái Tim Đức Mẹ, ngoài bìa có chữ “JHS” con không biết nghĩa chính thức của chữ này ra sao. Theo con nghĩ thì “JHS” có nghĩa là Giêsu Hằng Sống. Không biết có đúng không? (TN)

TN mến,

Cha cám ơn lời cầu chúc của em. Nhớ cho cha thêm lời cầu để cha luôn mãi sống và phục vụ trong tình yêu thương của Chúa và Đức Mẹ.

JHS, trước đây cha được nghe biết là chữ viết tắt của “Jesus Hominum Salvator” (tiếng Latinh). Dịch ra tiếng Anh là, “Jesus, the Saviour of men”… có nghĩa là Giêsu, Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại.

Tuy nhiên, tìm hiểu lại cho kỹ để trả lời cho TN thì cha thấy Đại Tự Điển Công Giáo (Catholic Encyclopedia) cho biết khác hơn, rằng: “Từ thế kỷ thứ 3, các tên gọi về Đấng Cứu Thế đôi khi được rút ngắn, cách riêng trong ngành điêu khắc Kitô giáo. IH viết tắt cho Jesus/Giêsu, XP viết tắt cho Christus/Kitô. Tuy nhiên, ngay từ đầu trong ngành điêu khắc Kitô giáo, danh thánh Giêsu Kitô đã được viết tắt bằng tiếng Hy lạp: IC và XC hoặc IHS và XPS viết tắt cho Iesous Christos, và được tiếp tục dùng mãi cho đến thời Trung Cổ. Dần dần ý nghĩa này đã bị mất, và người ta đã cắt nghĩa sai IHS là “Jhesus”. IHS trở nên phổ thông sau thế kỷ 12 khi thánh Bênađô nhấn mạnh đến lòng sùng kính Thánh Danh Chúa Giêsu, và chân phước John Colombini (- 1367) là vị sáng lập Jesuati thường đeo trước ngực. Đến cuối thời Trung Cổ, IHS trở thành một biểu tượng, giống như biểu tượng chi-rho thời Constantinô. Đôi khi phía trên chữ H có một thánh giá và phía dưới có 3 cây đinh, và được bao quanh bởi những tia sáng. IHS trở nên ảnh tượng được chấp nhận của Thánh Vincentê Ferrer (-1419) và thánh Bênađinô Siena (-1444). Thánh Ignatiô Lôyola đã nhận IHS trong dấu ấn của ngài, và trở nên biểu tượng của Dòng Tên (1541).

Đó là một vài chi tiết về lịch sử và ý nghĩa của IHS / JHS.

Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Đồng Công,

 image