Kính chào quý anh chị GĐTHĐC Hoa Kỳ, Thưa quý anh chị, GĐTHĐC vùng SanJose chúng em tháng nào cũng có một buổi sinh hoạt định kỳ là chuyện bình thường, nhưng buổi họp mặt ngày 30/7/2017 vùa qua là phiên họp “Bất Bình Thường” .
Vì ngày hôm đó, có sự hiện diện của một anh Linh Muc dòng Đồng Công, anh đó chính là anh
LEÔN MARIE  NGUYỄN VIẾT NHẤT (hình #1)
Lần đầu tiên gia đình San Jose biết anh, anh đến San Jose với tình nồng thắm của gia đình San jose chúng em.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, anh khuyên bảo chúng em luôn luôn kết hợp với dòng Đồng Công trong công việc Truyền Giáo, cố gắng và tích cực làm một việc cụ thể là chia sẻ chén cơm manh áo cho các em mồ côi khuyết tật và các cụ già yếu không có nơi nương tựa ở quê nhà Việt Nam. ĐTC Phanxicô thường kêu gọi việc làm cụ thể này.
 
Được biết anh Lêôn Nguyễn viết Nhất cmc hiện là Tham Mưu Trưởng binh chủng GDTHDC quốc nội lẫn quốc ngoại. Một lực lượng hùng hậu quân số hiện nay trên 53 ngàn tay súng, nhung vũ khí của binh chủng GĐTHĐC không phải là súng AK, B40 hay nguyên tử như Bắc Hàn mà là “TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI” trông thật thô sơ, thế mà đánh đâu thắng đó, điển hình là Cộng Sản Liên Sô sụp đổ tan tành năm 1991 cũng do loại khí giới thô sơ “TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI”.
Chúng em được biết anh Leôn Nguyễn Viết Nhất cmc thụ phong linh mục theo kiểu “Giáo Hội Hầm Trú” giống như bên Trung Quốc hiện nay, anh còn rất trẻ, tuổi tác vào khoảng U57 là cùng.
 
Còn anh #2 (hình trên) chính là anh Br Đặng Minh Trân cmc là Tham Mưu Phó, Đặc Nhiệm  liên vùng Hoa Kỳ với quân số hiện nay chỉ vỏn vẹn vào khoảng 2500 tay súng thiện chiến, chống giữ biên cương, phò Sự Sông Chống Phá Thai và bảo vệ Tín Lý Công Giáo.
Nhân dịp em thấy anh Leôn Nhất  cmc từ quốc nội gởi ra hải ngoại thăm hỏi quý anh chị GĐTHĐC Houston Texas gặp cơn hoạn nạn của trận bão cuồng phong Harvey; với tinh thần Đồng Đôi Nghĩa Đông Công tỏa sáng quá tuyệt vời của các anh linh mục anh em của Gia Đình Đồng Công.
Nên em kính mời quý anh chị xem hình ảnh em ghi lại anh Leôn Nhất cmc tông đồ của Chúa, người anh em của chúng ta.
 
Xin Chúa Thánh Thần Ban Cho Ngọn Lửa Thiêng Của GĐTHĐC Không Bao Giờ Tắt.
 

em Bảo Hồng

Tường trình từ Manhattan center, New York ngày 31/8/2017

 

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*