Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Anh Chị GĐTHĐC,

Trong niềm tin tưởng, phó thác vào lòng Chúa Thương Xót và lòng Từ Bi của Mẹ Đồng Công.

Ban Phục Vụ GĐTH ĐC vùng Orange Chúng Em xin được thông báo:

Ban phục vụ Chúng Em vừa nhận được tin Chị Maria Bùi Thị Tranh mới qua đời lúc 10:47pm ngày 05/03/2017; Chị Maria Bùi Thị Tranh luôn thường xuyên sinh hoạt cùng Chúng Em mỗi tháng rất tích cực, và luôn là Ân Nhân trong nhiều chương trình trong Hội khởi xướng.

Xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ cùng Quý Anh Chị GĐTHĐC thêm lời cầu nguyện cho

Đại gia quyến nói chung được qua khỏi lúc đau buồn này; và xin cho linh hồn Maria Bùi thị Tranh nói riêng mau được hưởng nhan thánh.

 

Thay mặt Ban phục vụ,

Thư ký vùng Orange

Maria LaiDinh Kim Hằng.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*