Chúng em xin cám ơn Anh Tân Đặc Trách GĐTHĐC Philip Maria Đỗ Thanh Cao, CRM, đã công khai chính thức “ra mắt” toàn thể anh chị em GĐTHĐC, qua email đầu tiên rất trang trọng, ngay vào Lễ Mẹ Đồng Công 15/9/2018 hôm nay, cũng là ngày bắt đầu sứ vụ của anh như là một vị quản gia phục vụ tiệc cưới Cana GĐTHĐC, để hằng năm anh “đổ đầy nước vào các chum” (Gioan 2:7) chúng em ở các Khóa Tĩnh Huấn.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn đồng hành với anh để nhờ đó anh có thể, như Mẹ, “đồng công” vào việc Chúa Kitô tỏ vinh quang của Người ra khi Người biến nước lã tình cảm tự nhiên trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng em, thành một thứ rượu ngon Đức Ái Trọn Hảo nhé. Xin anh cũng tiếp tục cầu cho chúng em, để chúng em xứng đáng được thưởng thức rượu ngon hơn trước vào chính những lúc chúng em hết rượu “hạnh phúc là viên mãn yêu thương”.
Em tâm phương cao tấn tĩnh

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*