Hôm nay Thứ Hai, 7/11, ngày đầu tiên công tác chuẩn bị cho Ngày Thánh Mẫu. Tất cả anh em linh mục tu sĩ Đồng Công cùng nhau tải đồ từ trong kho ra các địa điểm tổ chức NTM. Cám ơn Chúa và Đức Mẹ ban cho một ngày đẹp trời. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho NTM sắp tới được mọi sự tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ – NGÀY ĐẦU TIÊN – THỨ HAI, 7/11

2 Ý kiến, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*