Gia Đình Tận Hiến Đồng Boston chúng em mừng bổn mạng Thánh Giuse Thợ ngày 1 tháng 5.

Vì không thuận tiện nên chúng em mừng trước hai ngày, tức Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017. Địa điểm, nhà anh Đinh Việt Nhân trưởng vùng, gồm có 30 anh chị em hiện diện.

Chương trình được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Chúng em sinh hoạt trao đổi 30 phút. Sau đó, lần chuỗi Mân Côi. Đúng 11 giờ cử hành thánh lễ. Cám ơn Chúa là có sự hiện diện của anh linh mục Đặng Minh Trân, đặc trách GDTHDC, chủ tế và chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, và anh linh mục Martino Trần Dũng Lực, quản nhiệm cộng đoàn Thánh Tâm Chelsea và cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình, là linh hướng của chúng em cũng đồng tế. Thật là vinh dự cho chúng em.

Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng, và linh thiêng. Qua sự chia sẻ Lời Chúa của anh đặc trách rất súc tích và đầy ý nghĩa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ. Sau đó, chúng em dự tiệc mừng bổn mạng do gia đình anh Nhân trưởng vùng khoản đãi.

 


Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*