BIÊN BẢN BUỔI HỌP GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TEXAS

 

Địa điểm :  Hội Trường – GXCTTĐ Arlington, TX

Ngày:  Chúa Nhật ngày 25/03/2018

Giờ khai mạc:  6:00 pm

Số người tham dự:  48 ACE

Người điều hành:  Chị Trưởng Hiên

Nội Dung Buổi Họp:

 • Khai Mạc…
 • Chị Trưởng chia sẻ:
 • Đề tài linh hướng của Gia Đình theo Thủ Bản.
 • Củng cố tình tương thân tương ái trong Gia Đình.
 • Trưởng Toán và toán viên nhận mặt nhau.
 • Nhắc:
 • 30 phút chầu vào Chúa Nhật thứ hai mỗi tháng.
 • Mặc đồng phục: Áo trắng, quần tím, và phủ hiệu.
 • Tĩnh Huấn năm nay sẽ vào những ngày 21-24/06/2018
 • Xin ghi danh nơi Trưởng Toán
 • Công tác trong Tam Nhật Thánh
 • Đồng phục: Vest đen, áo trắng, cravat đổng phục
 • Tông Đồ: Aa. Quyền, Khánh
 • Phương Du: Aa. Ruệ, Diên, Đình, Khôi
 • Ngắm: Chị Hoa
 • Vác Thánh Giá (Chặng Thứ 6): Chị Hữu và Oanh
 • Chầu từ 10:30 – 11:00: Chị Thu
 • Ngắm ngày Thứ Sáu (Chặng Thứ 12): Anh Tới
 1. Ngày 12/5/2018 là Ngày Đức Mẹ tại Tu Viện Thánh Gia
 • Chị Thủ Qũy báo cáo chi–thu:

Quỹ (tháng 3) tồn: $1,301.00

Chi:                        $ 500.00 (Truyền Giáo)

                        $ 180.00 (Linh Tinh)

                         —————————

                        $ 621.00

Thu Niên Liễm     $ 360.00

                 —————————

Quỹ còn:                $ 981.00

 • Quỹ Xã Hội tồn:  $ 842.00
 • Đọc Kinh Sáng Danh
 • Phiên họp được kết thúc vào lúc 7:05 pm cùng ngày.

Têrêsa Maria Phan Lê Liên Vân                                                 Chị Maria Nguyễn Thị Hiên

                 Thứ Ký                                                                               Trưởng GĐTH Arlington

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*