BIÊN BẢN BUỔI HỌP GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TEXAS

 

Địa điểm :  Hội Trường – GXCTTĐ Arlington, TX

Ngày:  Chúa Nhật ngày 25/04/2018

Giờ khai mạc:  6:10 pm

Số người tham dự:  Cha Linh Hướng và 59 ACE

Người điều hành:  Chị Trưởng Hiên

 

Nội Dung Buổi Họp:

 • Khai Mạc…
 • Cha Linh Hướng chia sẻ:  Nên Thánh
  1. Gia Đình Tận Hiến phải theo gương Chúa và Đức Mẹ.
   • Nên giữ gìn miệng lưỡi,
   • Không nên nói hành nói tỏi,
   • Thánh Giacôbê đã nói, “Chúng ta đã hoàn thiện rồi.”
  2. Hãy nói những lời yêu thương, bác ái, và khích lệ
  3. Chúa muốn chúng ta phải ra đi làm việc như Chúa..
 • Lời chào đầu tiên của Chị Trưởng đến tất cả mọi người.
 • Nhắc:
  1. Thay đổi giờ Chầu hằng tháng
   • Bắt đầu từ 9:20 am thay vì 9:30 am.
  2. Theo ý Cha Xứ
   • Sẽ thay đổi giờ họp bắt đầu tháng 5/2018 vào sau Thánh Lễ 10 giờ tại phòng Cry Room.
  3. Ẩm Thực
   • Từ nay sẽ không còn ăn uống sau giờ họp.
   • Trong năm chỉ có 2 bữa ăn:
    1. Sau dịp Tĩnh Huấn về
    2. Ngày Lễ Quan Thầy
   • Cám ơn tất cả 5 toán đã hoàn tất công tác ẩm thực.
  4. Dịp Tĩnh Huấn
   • Xin mỗi người đống $100 cho tiền xe Bus,
   • Xin mỗi người đóng $100 cho nơi ăn chốn ở,
  5. Ngày Đức Mẹ 12/5 tại Tu Viện Thánh Gia
   • Chương trình bắt đầu lúc 2 giờ chiều,
   • Thánh Lễ sẽ thay cho Thánh Lễ Chúa Nhật,
   • Mặc đồng phục,
   • Cần một sô Anh Chị thiện nguyện giúp bán hàng.
  6. Châu phiên của Địa Phận vào ngày 6/5
   • GĐTH phụ trách phiên 3:00 – 4:00 pm
  7. Công tác toán tháng tới
   • Toán 1 dâng của Lễ
  8. Cám ơn Toán 5 đã lo bữa ăn hôm nay.
  9. Xin Toán Trưởng theo sát toán viên của mình để hiểu rõ thêm hoàn cảnh của toán viên…
  10. Ngày Thánh Mẫu
   • GĐTH Kitô Vua và Oklahoma muốn tham gia cùng đi xe Bus với gia đình Arlington.
  11. Xin được chào đón Chị Nguyễn Thu Hương và Chị Hoàng
  12. Chị Tuyết mời ACE đến đọc kinh giỗ 100 ngày cho LH Maria Cao Thị Lý vào lúc 6:30 Chúa Nhật (29/04) tại Hội Trường.
 • Phiên họp được kết thúc vào lúc 6:50 pm cùng ngày.

 

Têrêsa Maria Phan Lê Liên Vân                                                 Chị Maria Nguyễn Thị Hiên

                   Thứ Ký                                                                              Trưởng GĐTH Arlington

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*