Tâm điểm của Tiệc Mừng là chính chỗ này,
nơi Anh Giám Đốc Huy Châu, CRM, đã tự tay trang hoàng cho GĐTHĐC, lần cuối cùng…

Chầu Thánh Thể 8:00 – 9:00 am ở Nguyện Đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con

Thánh Lễ ở Nguyện Đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con

Anh Nguyễn Huy Châu, CRM, Giám Đốc Đền Thánh (2014-2018) và Nguyên Đặc Trách GĐTHĐC (2010-2014), chúc xuân GĐTHĐC Miền Tây HK lần cuối, vì anh sẽ được chuyển về Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Amarillo TX vào ngày 15/5/2018. Cám ơn Anh Nguyễn Huy Châu, CRM, về tất cả những gì anh âm thầm làm cho GĐTHĐC, nhất là Khóa Tĩnh Huấn 2017 lần đầu tiên vừa rồi ở tại Đền Thánh của Dòng!

Anh Hồ Văn Thông, trưởng vùng GĐTHĐC San Bernadino, làm MC chương trình Tiệc Mừng Xuân 2018

Sau nghi thức chúc tuổi nhau giữa GĐTHĐC (em tp đại diện) và Nhà Dòng (Anh Huy Châu thay mặt): Đền Thánh, Chi Dòng và Hội Dòng, và được Anh Huy Châu làm phép của ăn, anh chị em đến lấy món tết về bàn ngồi ăn mừng tết: không say không về, không no không về.

Em đã chúc cho Nhà Dòng được Sống Đức Ái Trọn Hảo là chính bản chất của Đời Tận Hiến Tu Trì, và sau 5 câu hỏi vắn gọn cho thấy không ai muốn tâm hồn bất an, có thân xác yếu bệnh, có cuộc đời buồn sầu, có cuộc sống khô đạo, và bị chết dữ, em đã căn cứ vào lòng ao ước đó của chung mọi người để chúc cho từng phần tử của GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ nói chung và quí anh chị hiện diện được:hồn an, xác mạnh, đời vui, sống thánh và chết lành!

GĐTHĐC vùng San Bernadino cùng nhau hát Bài Ly Rượu Mừng. Còn 3 mục giúp vui riêng nữa: 1 bài hát của 2 chị em Chị Hoàng Vân ở Orange County; 1 mục ngâm thơ đọc vần chúc tết của họa sĩ Phạm Cao Thăng ở Ontario; và 1 mục ca vọng cổ của một người anh lần đầu tiên tham dự có một giọng ngâm đặc biệt truyền cảm. Rất tiếc em bận không kịp chụp các tài tử của 3 mục cá nhân này. Ngoài ra, các Trưởng Vùng cũng đại diện từng vùng lên chúc tết Nhà Dòng và chung GĐTHĐC toàn miền. Em cũng không kịp chụp. Xin khất lần sau…

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*