Gia Đình Tận Hiến Vùng Wichita, KS

Sinh Hoạt Tháng 04 – Chúa Nhật 13-14/04/2018

Cuối tuần qua, Gia Đình Tận Hiến Vùng Wichita của chúng em có dịp mừng Lễ Mẹ Nhận Tin, bổn mạng của chúng em. Trong dịp này, chúng em hân hạnh được cha đặc trách Đặng Minh Trân và cha Nguyễn Ngọc Quang đến học hội, giải đáp thắc mắc, giải tội và dâng thánh lễ cho chúng em.

Các anh chị ai nấy đều phấn khởi vui tươi với những lời nhắn nhủ, hướng dẫn, và giải đáp của cha Trân và cha Quang trong tối Thứ Sáu và thánh lễ sáng Thứ Bảy.

Chúng em chân thành tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cám ơn hai cha nhiều.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*