Trân trọng thông báo cùng quý anh chị GĐTHĐC Santa Clara:

Ý lễ xin cầu nguyện cho LH Cha Gioan Maria ĐOÀN PHÚ XUÂN, CRM sẽ được dâng trong Thánh Lễ:

** Tại Trung Tâm Công Giáo địa phận SJ.

** Vào lúc 6:00 PM chiều Thứ Sáu, ngày 1/12/2017.

Xin quý anh chị sắp xếp thời gian đến hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioan Maria, CRM.

“Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho Linh Hn Gioan Maria  được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen”.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*