Hiệp cùng Anh Tổng Phục Vụ và toàn thể anh em Nhà Mẹ, cùng với GĐTHĐC là những anh chị em cộng sự viên truyền giáo của dòng, và đại diện cho anh em Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ, em xin gửi đến Anh Tỉnh Phục Vụ và toàn thể anh em Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ lời nguyện chúc trong Ngày Mừng Lễ Quan Thày Mẹ Mông Triều tràn đầy Tinh Thần Đồng Công để tiếp tục Lý Tưởng Thánh Đồng Công là nên thánh và sứ vụ Đồng Công là truyền giáo.

Xin anh và anh em tỉnh dòng thương cầu cho thành phần thân hữu cmc bụi đời chúng em để chúng em tiếp tục trở thành muối đất men bột Đồng Công như những tay nằm vùng phản gián lợi hại trong sứ vụ tông đồ giáo dân và truyền giáo của mình ở những môi trường mà quí anh không thể hiện diện nhé. Chân thành đa tạ.

em tâm phương

 

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*