divider

Bishop Carl A Kemme
Đức Cha Carl A. Kemme
Giám Mục Địa Phận Diocese of Wichita, Kansas

Chủ Tế và Giảng Thuyết Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa

divider

DC Johnston
Đức Cha James V. Johnston, Jr.
Giám Mục Địa Phận Kansas City – St. Joseph

Chủ Tế Thánh Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

divider

BishopJohnLeibrecht
Đức Cha John J. Leibrecht
Nguyên Giám Mục Địa Phận Springfield-Cape Girardeau
Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima

 

divider

Rice_Edward

Đức Cha Edward M. Rice
Tân Giám Mục Địa Phận Springfield-Cape Girardeau

Chủ Tế Thánh Lễ Đại Trào Kính Khiết Tâm Mẹ

 

divider

01 DC Luong Picture
Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương
Nguyên Giám Mục Phụ Tá Địa Phận Orange
Chủ Tế Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc NTM 2016

divider

2 Ý kiến, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*