Nhận được tin

CHỊ ANNA NGUYỄN THỊ NGUYỆN, là thành viên mới (chị đang chuẩn bị để tận hiến vào tháng 6 này) thuộc Gia Đình Tận Hiến Vùng Orange County, California mới được Chúa gọi về hôm Thứ Sáu, 02.03.2018 tại Providence Alaska Medical Center, USA. Hưởng thọ 76 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 7:00 sáng Thứ Bảy, 10.03.2018 tại Thánh Đường St. Columban, Garden Grove, CA

Toàn thể anh chị em thuộc Gia Đình Tận Hiến Hoa Kỳ xin chân thành phân ưu cùng gia đình của chị Nguyện.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ tha thứ mọi phần phạt và sớm đưa linh hồn Anna vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành kính phân ưu

 

2 Ý kiến, RSS

 • Tấn

  nói ngày:
  03/27/2018, lúc 9:24 pm

  Xin Một lời cầu:
  Anh Vincentê Maria Trần văn Pháo,thuộc Gia Đình Tận Hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Vùng Kansas City Missouri Kansas,đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian lúc 6:00AM ngày 22/3/2018,tại Kansas City, hưởng thọ 72 tuổi.Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 10:00AM ngày 7/4/2018 tại Thánh Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Kansas City Missouri.Xin các anh chị cầu cho anh Vincentê Maria sớm được Mẹ Chúa Cứu Chuộc dẫn vào trình diện Chúa và cùng hưởng vinh quang với các Thánh trên Thiên Quốc.
  (Ban Phục Vụ Vùng Kansas City Missouri Kansas kính báo )

  • Văn Phòng

   nói ngày:
   03/31/2018, lúc 11:25 am

   Thay mặt cho anh chị em thuộc Đại Gia Đình Tận Hiến Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, em xin chân thành phân ưu cùng quí anh chị thuộc GĐTH Vùng Kansas City, MO/KS, cách riêng xin Chúa và Đức Mẹ thương an ủi chị Xuyên và gia đình trong những ngày này. Cầu xin anh Pháo nhớ đến anh chị em chúng ta khi anh được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa.
   Em Trân, crm

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*