Nhận được tin

CHỊ MARIA NGUYỄN THỊ THƯ

thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng OKC/OK, mới được Chúa gọi về lúc 2h 45 sáng thứ năm  ngày 15.05.2018. Hưởng thọ 80 tuổi.

Toàn thể anh chị em thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hoa Kỳ xin chân thành phân ưu cùng gia đình Chị Thư.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ tha thứ mọi phần phạt và sớm đưa linh hồn Maria vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành kính phân ưu

 

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*