Thân chào Quý Anh Chị Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hoa Kỳ !

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Tulsa chúng em rất vui mừng khi được Cha Đặng Minh Trân, Phụ Trách Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hoa Kỳ và Cha Nguyễn Ngọc Quang, Phụ Trách Gia Đình Tận Hiến vùng Tulsa đã đến thăm, hướng dẫn, chia sẻ, và hâm nóng lại tinh thần của nhóm, sau hơn một năm Anh trưởng nhóm được Chúa gọi về. Khoảng thời gian này, mọi sinh hoạt của nhóm điều giảm sút. Nay nhóm chúng em thật cảm tạ Chúa và Đức Mẹ vì tình thần của nhóm đã được ấm lên, đang hoạt động trở lại, và trong thời gian đầu, nhóm  có thêm một số thành viên mới nữa.

Nhóm Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Tulsa chúng em, xin thông báo đến các Anh Chị thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hoa Kỳ, để Quý Anh Chị thêm lời cầu nguyện cho chúng em được thăng tiến và phát triển mỗi ngày  hơn nữa.

Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban nhiều ân sủng và tình yêu xuống trên chúng ta.

Mến chúc Quý Anh Chị một mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức và một Năm Mới Vui Tươi – Hạnh Phúc.

(Wishing you all Christmas in peace and Happy new year!)

Thân chào

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vùng Tulsa

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*