Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Anh Chị GĐTHĐC,

Trong niềm tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa Thương Xót và lòng Từ Bi của Mẹ Đồng Công.

Ban phục vụ Chúng Em vừa nhận được tin báo từ Tang gia: Cụ ông Dominico Nguyễn văn Linh (Cường); được Chúa gọi về ngày 06 tháng 05 năm 2017 lúc 07:28 phút sáng; Cụ ông Dominico Nguyễn văn Linh (Cường) là thân phụ của chị Rosa Nguyễn Thu Huyền và anh Phêro Nguyễn văn Gióng. Hai Anh Chị là thành viên mới, hiện sinh hoạt trong GĐTHĐC vùng Orange, California. Anh Chị đang mong mỏi được đến “Tận Hiến” cho Mẹ kỳ Tĩnh Huấn tháng Sáu năm 2017 này, tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con thuộc thành phố Corona, California.

Xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ cùng Quý Anh Chị GĐTHĐC thêm lời cầu nguyện cho Đại gia quyến nói chung được qua khỏi lúc đau buồn này; và xin cho linh hồn Dominico Nguyễn văn Linh mau được hưởng quê Trời.

 

Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Thư ký vùng Orange

Maria Lai Đinh Kim Hằng

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*