NGÀY THÁNH MẪU 2018

HÂN HOAN CHÀO MỪNG CÁC THUYẾT TRÌNH VIÊN:


Lm. Vũ Thế Toàn, S.J. – HỘI THẢO THĂNG TIẾN GIA ĐÌNH

 

Lm. Nguyễn Khắc Hy, S.S. – HỘI THẢO THĂNG TIẾN CUỘC SỐNG & NIỀM TIN

 

Lm. Trương Thịnh Đạt, C.R.M. – HỘI THẢO ĐỨC MẸ

 

Lm.Timothy Trần Việt Thắng, C.R.M. – CATHOLIC Q&A

 

Deacon Tâm Trần, Boston – WORKSHOP FOR YOUNG ADULTS

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*