Anh Trần Quý là thành viên của gia đình tận hiến đồng công vùng St Paul , có phụ thê là chị
Chị Maria Vũ thị Thược
Sinh ngày 28 -5 – 1946
Tại Miền Bắc Việt Nam
Vừa được Chúa gọi về lúc 06.00 sáng ngày 4 tháng 5 năm 2017 tại St Paul Minnesota.

Xin quý cha quý tu sĩ trong dòng đồng công và quý anh chị em trong gia đình tận hiến đồng công Xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria chóng về được hưởng nhan Thánh Chúa .

Gia đình tận hiến đồng công vùng Minnesota đồng kính báo.

Email của bạn sẽ không được tiết lộ. Các trường có dấu * là bắt buộc.

*