Bản tin THÁNH GIA 2016 – 03

Quí anh linh mục và quí anh chị con Mẹ Đồng Công thân mến, Thấm thoát đã gần đến Tuần Thánh và Phục Sinh. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho tất...

Bản tin THÁNH GIA 2016 – 02

Quí anh linh mục và quí anh chị con Mẹ Đồng Công thân mến, Xuân Bính Thân 2016 đã đến. Có lẽ trong lúc này nhiều nơi vẫn còn đang mừng xuân...

Bản tin THÁNH GIA 2016 – 01

Trước hết , em xin gởi đến quí anh tuyên uý và toàn thể quí anh chị lời chào thân thương nhất trong tình yêu con Mẹ Đồng Công. Nguyện xin Ơn An Bình...