Đề Tài 1: Chúng Ta Được Gì & Mất Gì?

Lm. Phạm Tĩnh hội thảo tại Ngày Thánh Mẫu 2015