SAN JOSE – MỪNG TẤT NIÊN


Theo như chương trình, khoảng 9:30, anh chị em thuộc GĐTH San Jose đã bắt đầu tụ họp vào trong nguyện đường. Vì trời lạnh nên các anh chị được bao bọc trong...