2017.03.22 Truyền Tin cho Đức Maria

Dưới nhãn quan Kitô Giáo, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm một mầu nhiệm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, khởi đầu một công trình hết sức lớn lao của Thiên...

2017.3.20 Mừng Kính Thánh Giuse

Thánh Giuse là cha nuôi Đức Giêsu lớn lên và thành người. Ngài làm tròn bổn phận một người cha, đúng lẽ: ‘Công cha như núi Thái Sơn’, nhưng trong Tin Mừng lại...

Gđ. SAN JOSE, CA – Tháng 2/2017

Hôm nay 26/2/2017, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công San Jose đã có phiên họp hàng tháng lúc 13:00 tại Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose trên đường...

Gđ. HOUSTON, TEXAS – Tháng 01/2017

Buổi sáng Chúa Nhật đầu tiên của tháng một năm 2017 thật tuyệt vời. Sau những ngày giá lạnh, khí hậu dịu mát trở lại giữa một bầu trời nhiều mây trắng đẹp như...

CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, vào xác loài người sống lại và vào sự sống đời sau, giađình chúng tôi xin trân trọng kính báo cùng quí thân bằng quyến...