THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Được tin Cụ Monica Nguyễn thị Em là thân mẫu của anh Augustino Châu Quang Thanh, Trưởng vùng Virginia qua đời ngày 17 tháng 3 tại VN. Hưởng thọ 89 tuổi. Thay mặt...