GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS

…Cuốn sách đã góp phần vào việc tác tạo nên những vị Thánh thời danh như Inhaxiô, Phanxicô, Têrêsa Hđ Giêsu…(Lời dịch giả )

Gương Chúa Giêsu
cũng gọi là SÁCH GƯƠNG PHÚC
(Toàn Tập)

-†-

Tập II – 12 Chương

TIẾN TỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM

1 Nước Trời
2 Tùng phục cho khiêm
3 Người bình an thực
4 Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành
5 Tự giác
6 Cái vui của lương tâm tốt
7 Mến Chúa trên hết
8 Tri kỉ với Chúa
9 Đọa đầy
10 Biết ơn Chúa
11 Ít người mến thánh giá
12 Đường thánh giá

(File sách với định dạng PDF được đính kèm trong bài viết. Vui lòng nhấn chọn nút bấm Download để tải về.)