Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC

 • Các kinh tiếng Anh
 • Một lời nguyện khiêm tốn
 • Tạ ơn Chúa
 • Jesus: My loving thanks
 • Giêsu: Người tình
 • Maria: Mẹ Thánh Thể
 • Giêsu, Bạn thân
 • Giêsu, Cha nhân hậu
 • Nhờ Mẹ tạ ơn Chúa
 • Chúa là gia nghiệp con
 • Giêsu, Nước Hằng Sống
 • Dâng lời tri ân
 • Giêsu, Con Mẹ Maria
 • Cảm tạ tình yêu
 • Tình Chúa yêu con
 • Dâng lời cảm tạ
 • Giêsu: Gương bé thơ
 • Hiến Lễ Tạ Ơn
 • Tiếng lòng
 • Cảm mến Hồng Ân
 • Words of Heart
 • Tạ ơn Anh Giêsu
 • Giêsu: Bánh Trường Sinh
 • Ơn Rước Chúa
 • Giêsu: Vua Tình Thương
 • Magnificat
 • Giêsu: Người Yêu
 • Giêsu: Vua Tình Yêu
 • Giêsu: Bạn Hiền
 • Cám ơn Anh yêu
 • Giêsu: Người Anh Cả
 • Lời giới thiệu

prayerCác Kinh Tiếng Anh

Prayer of St. Thomas Aquinas

Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth but in the kindness of your mercy. You have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ.

I pray that this holy communion may not bring me condemnation or punishment but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of good will. May it purify me form evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good.

May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you.

And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you, with your Son and Holy Spirit, are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.

Prayer To Our Redeemer

Soul of Christ, make me holy. Body of Christ, be my salvation. Blood of Christ, let me drink your wine. Water flowing from the side of Christ, wash me clean. Passion of Christ, strengthen me. Kind Jesus, hear my prayer; hide me within your wounds and keep me close to you. Defend me from the evil enemy. Call me at my death to the fellowship of your saints, that I may sing your praise with them through all eternity. Amen.

Prayer of Self-Dedication to Jesus Christ

Lord Jesus Christ, take all my freedom, my memory, my understanding, and my will. All that I have and cherish you have given me. I surrender it all to be guided by your will. Your grace and your love are wealth enough for me. Give me these, Lord Jesus, and I ask for nothing more. Amen. (The Sacramentary, 1985 p.1010)

prayer2Phụ Bản I

Một Lời Nguyện Khiêm Tốn

Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ và vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này: là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng vì đã giúp anh em con bớt cực khổ hơn.

Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc không người bênh đỡ, hơn là làm phiền lòng hay chà đạp người khác. Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu, một điều người khác đã làm con phiền lòng.

Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tị, hoặc phân bì con.

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những việc làm không ngay thẳng, và trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.

Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, và những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dầu có phải mỏi mệt, hoặc dầu có gặp thái độ vô ơn.

Xin ban cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dầu có khuyết điểm, hoặc dầu họ có yếu đuối.

Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, hoặc ngã lòng.

Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ.

Xin ban cho con đừng bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lập lại điều xấu đó.

Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe biết đoán ý người khác, và biết tha thứ không ngừng.

Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó để anh em bớt cực khổ vì con. Amen.

(Bản dịch của N.N. Tính, In Lecturus pour chaque jour de l’année p.663)

prayerLời Cảm Tạ 29

Tạ Ơn Chúa

Lạy Chúa Giêsu Chí Ái của lòng con ơi! Một lần nữa, con được rước Mình và Máu châu báu Chúa vào linh hồn con. Vâng, lạy Chúa, Mình và Máu Chúa là một ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban tặng cho con, chỉ vì Chúa đã yêu con.

Lạy Chúa, chỉ vì yêu con mà Chúa đã tự hạ và sinh xuống cõi trần trong cung lòng Đồng Trinh Mẹ Maria. Hơn thế nữa, Chúa đã chết để cứu chuộc con. Lạy Chúa, con đã nhiều lần quên đi tình yêu cao cả của Chúa. Con đã xúc phạm đến Chúa trong cuộc sống; con đã chối từ Chúa trong các việc con làm; con đã bỏ Chúa trong khi chiều theo những đam mê yếu hèn. Lạy Chúa, con thật lòng sám hối, xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con thật bất xứng, nhưng con xin Chúa hãy nhận lấy những lời cám ơn chân thành hèn mọn của con, vì chính Chúa đã chịu bao đau thương và chết vì con. Lạy Chúa, con tin rằng, cả thần thánh trên trời còn bất xứng trước mặt Chúa, huống chi con nhỏ yếu hèn của Chúa.

Hỡi Giêsu của con, con thật lòng cám ơn Chúa. Con xin lấy hết tình yêu nhỏ dại của con, con xin nhờ tình yêu của nhân loại, và tình yêu các thần thánh trên trời để cám ơn Chúa. Nhưng lạy Chúa, dù con mượn hoặc lấy những tâm tình cao đẹp nhất trần gian để cám ơn Chúa, thì cũng chẳng sánh được với tình yêu Chúa đã ban cho con. Nên con xin hợp với Mẹ Maria, để nhờ Mẹ dâng lòng biết ơn của con lên Chúa. Chính Mẹ là Đấng đẹp lòng Chúa nhất, và Chúa sẽ không từ chối lời Mẹ xin bao giờ.

Hỡi Mẹ Maria yêu dấu của con ơi! Mẹ biết con là một người tội lỗi, dơ bẩn, và đầy tính mê nết xấu, không xứng đáng đến trước tôn nhan Chúa. Vì thế, con thật lòng khấn xin Mẹ dâng lên Chúa tiếng lòng cảm mến và lời van xin dùm con. Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu cùng Chúa thông đổ tràn hồng ân trên Đức Thánh Cha, hàng giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, và cách riêng là cha mẹ và gia đình của con, vì họ là những niềm vui rất xinh đẹp mà Chúa đã ban tặng cho bé nhi của Chúa. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 28

Jesus: My Loving Thanks

Dear my beloved Jesus, You are ever present in the most Holy Blessed Sacrament. There have been so many times that I have wanted to receive You into my heart, but I feel ashamed for my heart and soul is stained with the darkness of sin. Looking at You suffering on the cross, my heart aches for I know that You are suffering for my sins; You would always find it in Your heart and everlasting love to forgive me. I humbly kneel before You now, praying and asking that You may graciously receive my most unworthy thanks, for letting me receive You into my most unworthy heart and soul. How can I thank You enough for such a grace that I am not worthy of having?

I cannot thank You enough for all other graces that You have given me from life to every breath that I take, to every heart beat that I make. All these graces I have foolishly taken for granted. Look at all the people in the world who are not as fortunate as I, and yet, are more worthy of such graces, but You came and chose me out of the many to receive these graces. One of those is the grace of receiving You into my heart.

Kneeling and bowing shamefully in your presence, I pray that You may always be with me to light, guard, guide, and to give me the many blessings throughout the day and my life.

I pray with the help of my dearly beloved mom, Mary, that I may be faithful to my religious vocation. For You said, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.” (Mk 8:34) I pray that You may help me to remember Your words in my life, for “One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.” (Mt. 4:4) May I always trust in You to lead me on the path of righteousness, and not lose You through sin. I know that I am weak in spirit, and I need You to take me by the hand and to guide me always along the paths of eternal life. I pray:

– That I may always love You more, with all my heart, soul, and mind. – That I may also love my brothers, neighbors, and all those whom You love. – That I may always have a humble heart, like our dearly beloved mom, Mary. – That I may become more pure and gentle like children, for they are naive and innocent.

I also pray that You may teach me to love Your Mom, who is also my Mom, with all my heart, all my soul, and all my mind. Pray that She will take me, hold me in her arms, and look down upon me with her gentle eyes, to protect me and to teach me to love You. Jesus, please teach me to do good on earth like St. Theresa. Let me always remember that no matter what I do, think or say, it is all for the love of You. For all this, I can say are these words: Thank You and I love You. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 27

Giêsu: Người Tình

Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể, là Tình Yêu say điên của Chúa đối với nhân loại! Con tin thật Chúa đang ngự trong con với cả Thần Tính tốt lành, và Nhân Tính cứu chuộc của Chúa. Con xin hợp với cả Triều Thần Thánh trên trời để thờ lạy Chúa. Con xin hợp với Mẹ Thánh Giáo hội, là Hiền Thê của Chúa, để yêu mến Chúa; và hợp với Trái Tim Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội Mẹ Maria, Mẹ dấu yêu của Chúa, để cảm tạ Chúa muôn đời. Vì Chúa đã đoái thương ngự đến ở với con, là một thụ tạo đam mê hơn muông thú, phản bội hơn Giuđa Iscario, và kiêu ngạo hơn Luxiphe.

Ôi Chúa Giêsu Chí ái của lòng con ơi! Con đã hiểu rồi; con đã hiểu vì sao Chúa đã yêu con đến cùng như thế. Phải chăng, lạy Chúa, vì Chúa mà con đã được dựng nên? Con đã được dựng nên cho Chúa; con đã được dựng nên theo hình ảnh Chúa, và Chúa đã cứu chuộc con, để con thuộc về Chúa, cũng như chọn con để con phụng sự Chúa. Vậy con nài xin Mình Thánh đã bị nộp và Máu Thánh đã đổ ra cho con, tẩy rửa những quyến luyến trần tục của con, để con luôn biết tôn thờ Chúa trong tinh thần. Con cũng nài xin Linh Hồn Chúa đã buồn sầu đến nỗi chết, chiếu soi trí khôn u mê giả dối ảo tưởng về mình con, để con chỉ biết tôn thờ Chúa trong chân lý. Con cũng nài xin Chúa thông sang cho con Thần Linh canh tân của Chúa, để con chỉ biết nghĩ đến Chúa, lo lắng, hy sinh, và sẵn sàng chết vì Chúa. Xin cho con yêu thương anh em con như Chúa đã yêu con.

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể của con ơi! Con từ đây thuộc trọn về Chúa, và mọi sự của con là của Chúa. Con xin dâng lên Chúa tất cả: thân nhân và ân nhân của con, các đấng có trách nhiệm trên con và các người con có nhiệm vụ liên quan tới, các người con làm khổ đau họ, cũng như những người làm phiền đến con, các người cần con cầu xin hay đã nhờ con cầu cho họ. Con cậy nhờ công các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha ông chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, nhất là nhờ công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 26

Maria: Mẹ Thánh Thể

Hỡi Maria, Mẹ yêu dấu! Con xin hết lòng cảm ơn Mẹ vì con vừa được tiếp rước Chúa Giêsu bởi lòng Đồng Trinh Mẹ. Giờ đây con xin dâng Chúa Giêsu cho Mẹ, xin Mẹ ẵm bế con và Chúa Giêsu vào lòng. Mẹ giúp con thờ lạy, tin yêu, và cảm tạ Chúa.

Hỡi Anh Giêsu rất yêu dấu! Vì quá thương yêu em, Anh đã tự hạ xuống lòng rất nhỏ hèn, khốn nạn, và yếu đuối của em. Anh yêu ơi! Trên cánh tay Mẹ và trước mặt cả Triều Đình Thiên Quốc, em xin hiến dâng hồn xác và mọi sự thuộc về em cho Anh. Em cương quyết trọn đời yêu mến Anh; em nguyện yêu Anh hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn em.

Anh Giêsu ơi! Em tin thật Anh là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa muôn loài, cầm quyền sinh tử vạn vật. Thế mà, vì thương yêu em, Anh lại đang ngự trong lòng em. Em đang được mang Thiên Chúa, được biến hóa, và được nên một với Anh. Ôi thật hạnh phúc biết bao! Em tin Anh thương yêu em vô cùng. Chính vì lẽ em yếu hèn, khốn nạn, và tội lỗi mà Anh đã đoái nhìn đến em, và thương yêu em bằng mối cuồng ái của Thiên Chúa. Em tin cậy Anh; em cậy trông Anh vô giới hạn; em cậy trông Anh trong hết mọi sự.

Anh Giêsu rất yêu dấu của em! Em muốn lập đi lập lại với Anh muôn vàn lần rằng: Em tin cậy, yêu mến, tôn thờ, và cảm tạ Anh với tất cả ý thức tự do của em, tất cả lòng muốn em, và tất cả sự sống em. Em quyết chọn Anh làm gia nghiệp em đời này và đời sau vô cùng tận, em quyết chọn mọi điều Anh muốn.

Anh Giêsu ơi! Em tin chắc Anh chẳng từ chối em điều gì, vì Anh đã ban chính Thịt Máu Anh để dưỡng nuôi em, thì còn ơn gì mà Anh chẳng ban cho em? Vậy ơn trọng nhất em xin Anh là ban cho em được yêu mến Anh hăng say. Em muốn yêu mến Anh vô cùng như Anh rất đáng mến, vì “Thiên Chúa là Tình yêu,” và “Chẳng gì sung sướng bằng yêu một Đấng là chính tình yêu.” Em xin dâng trái tim bé nhỏ của em hợp với Trái Tim rất thánh thiện, khiêm nhượng và đầy lửa mến của Anh, để yêu mến Anh. Em hợp với Trái Tim Tân Khổ Vô Nhiễm của Mẹ, để yêu mến Anh. Em hợp với Tình yêu của tất cả các Thiên Thần và các Thánh, để yêu Anh. Em hợp với Tình Yêu của Giáo Hội và của những tâm hồn bé nhỏ, để yêu mến, tôn vinh, và cảm tạ Anh muôn đời. Anh Giêsu hãy làm thỏa lòng em đi!

Anh yêu ơi, cho em được yêu Mẹ như Anh nữa nhá! Em nhân danh lòng hiếu thảo của Anh đối với Mẹ, xin Anh hãy sống trong em để tỏ lòng yêu mến và phó thác nương nhờ Mẹ hoàn toàn. Anh là Con của Mẹ; em cũng là con của Mẹ. Chính Anh đã trối Mẹ cho em và trao em cho Mẹ trước khi Anh chịu chết để cứu chuộc em. Thế sao em chẳng yêu Mẹ như Anh? Em muốn trở nên một người con ngoan thảo của Mẹ; một người con rất bé nhỏ trong cung lòng Mẹ.

Anh Giêsu Bé nhỏ của em ơi! Em vui sướng đọc những lời của Anh đã phán trong Phúc Âm, “Nước Trời là của những tâm hồn bé nhỏ,” và ai “không cải hóa nên như trẻ nhỏ sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt. 18,3). Em nhận thấy rõ ràng như một huấn lệnh, một đường duy nhất Anh truyền cho em bước theo Anh là phải trở nên như trẻ nhỏ. Chính Anh vì yêu em nên đã tự hạ làm con trẻ thơ ngây bé mọn, đã sinh ra bởi lòng Mẹ Trinh khiết. Vậy em nài xin Anh ban cho em một tâm hồn thật thơ bé, khiêm nhượng, và hoàn toàn lệ thuộc vào Mẹ như Anh, để em được luôn luôn là người em, và người bạn thân yêu của Anh. Xin Anh đừng bao giờ để tâm hồn em trở nên kiêu căng, chai đá, dám làm những điều phản nghịch cùng Anh, kẻo em sẽ chẳng được vào Nước Trời thì vô phúc cho em biết bao!

Anh yêu ơi! Đó là những ơn rất cần thiết cho em và rất đẹp lòng Anh, mà em đã tỏ bày cùng Anh trong cung lòng Mẹ. Cậy nhờ Mẹ, còn bao nhiêu ơn khác em tin chắc Anh sẽ ban tất cả cho em, vì nếu tâm hồn em hoàn toàn thơ bé như Anh trong cung lòng Mẹ, thì nào em còn thiếu gì nữa? Xin Anh hãy làm trọn Thánh Ý Anh trong em để đời đời em được ca ngợi, và cảm tạ tình thương vô biên của Anh.

Mẹ yêu của con! Ngày hôm nay con xin dâng cho Mẹ các việc lành con và Anh em sẽ làm; con cũng xin vâng nhận, vì yêu Giêsu Maria, mọi đau khổ hay vui sướng; vừa ý hay trái ý bởi bất cứ ai và tự đâu tới. Con xin nhờ Mẹ dâng lên cùng với công nghiệp Anh Giêsu hằng dâng trên Bàn Thờ khắp thế giới để thờ phượng, tin yêu, cảm tạ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và đền tạ những tội lỗi chúng con và tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Mẹ ơi! Con cũng xin dâng hết mọi ý nguyện để cầu theo ý Đức Thánh Cha; cầu cho Giáo Hội Chúa; cầu cho các linh mục của Chúa; cầu cho nền hòa bình thế giới; cầu cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của con; cầu cho cha mẹ, Anh chị em, và họ hàng thân quyến. Con muốn cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Thánh Cha trong tháng này. Con cũng cầu cho cho những người đang đau khổ bên quê hương Việt Nam; cho các vị ân nhân; cho tất cả những ai đã xin chúng con cầu nguyện cho họ. Sau hết, con cầu cho kẻ tội lỗi được ăn năn hối cải, và cho hết mọi người sẽ chết trong ngày hôm nay được ơn chết lành.

Mẹ yêu ơi! Con hết lòng cảm ơn Mẹ vì những giây phút yêu đương con được kết hợp với Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ. Sau đây con bắt đầu công việc của một ngày mới với biết bao niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, và vất vả. Xin Mẹ luôn ở bên con, để nhắc nhở con nhớ đến sự hiện diện của Chúa Giêsu và giúp con luôn tăng bội tình yêu Giêsu Maria. Mẹ ạ, Mẹ biết con yếu đuối và bất lực trong hết mọi sự, nên con tin cậy và phó thác hoàn toàn nơi Mẹ! Xin Mẹ và Chúa Giêsu chúc lành cho con. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 25

Giêsu: Bạn Thân

Lạy Chúa Giêsu vô cùng mỹ miều khả ái, là Vua toàn năng, là Đấng Cứu Chuộc xót thương, là Cha hiền hậu, là Bạn thiết ái duy nhất của con. Con biết nói chi để ca tụng sự cao cả và lòng yêu thương vô hạn lượng của Chúa đối với con, là tạo vật nhỏ hèn của Chúa! Con xin cung kính mến yêu hôn Năm Dấu Thánh Chúa.

Con xin hiệp lời cùng Mẹ, cùng thánh Quan Thầy con, và cả triều Thần Thánh, để chúc tụng lòng xót thương và sự hiển vinh vô cùng Chúa. Mỗi khi tim con đập, hơi con thở, nhất cử nhất động của con, là mỗi lần con có ý cảm tạ, mến yêu, và chúc tụng Chúa. Con xin cùng Mẹ, các thánh, và hết các kẻ lành, thay thế cho mọi tạo vật chưa tin kính mến yêu Chúa để yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, con xin hiệp cùng Mẹ, hiến dâng Chúa trái tim hèn mọn, hồn xác trong ngoài, và mọi sự thuộc về con. Xin Chúa làm Vua yêu mến cai quản lòng con. Xin cho con ngả đầu vào Thánh Tâm Chúa, để con chẳng sống cho con nữa, một sống cho Chúa. Xin Chúa là sức sống mãnh liệt cho con, là tình yêu, là mọi sự, và là hạnh phúc cho con. Con ước ao và nài van Chúa cho con được thuộc trọn về Chúa. Chúa là phần gia nghiệp con.

Lạy Chúa rất đáng mến yêu và trông cậy! Nhân việc Chúa ban Mình và Máu Chúa cho con trong phép Thánh Thể hôm nay. Con tin rằng Chúa chẳng tiếc gì cùng con. Vậy xin Chúa ban cho con:

Ơn tha thứ mọi tội con đã phạm và gìn giữ con luôn trong trắng. Cho con thật tâm thống hối khi trót lỗi lầm. Ơn Tăng bội Tình yêu Chúa Mẹ mãi mãi. Con cũng nguyện xin cho mọi người thân thuộc con được dồi dào ơn lành hồn xác, và hết mọi người trên thế giới tin yêu Chúa. Cho Giáo Hội, cho Tổ Quốc con được hưng thịnh và hạnh phúc. Xin Chúa ban muôn ơn cho những người con thương mến, và cho những người đang có điều chẳng bằng lòng với con. Con xin Chúa thương các linh hồn nơi luyện hình, các linh hồn mồ côi, và nhất là linh hồn xin chúng con cầu nguyện.

Sau cùng, xin Chúa ban cho con hết mọi ơn như ý Chúa muốn, như Mẹ khẩn cầu cho con. Vì công nghiệp Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ, con dốc lòng ngày hôm nay sẽ làm…, sẽ tránh…, sẽ chịu…, mọi việc một cách chu đáo vì lòng yêu Chúa mến Mẹ, để tỏ lòng cảm tạ vì Chúa đã ngự đến linh hồn con. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 24

Giêsu, Cha Nhân Hậu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Con tin chắc chắn rằng chính Chúa cao cả đang ngự thật trong cung lòng nhỏ hèn của con. Lạy Chúa, con xin hợp với Mẹ Maria, với tất cả các thần thánh và với mọi tạo vật, để sấp mình khiêm cung thờ lạy Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Con xin tôn thờ và thán phục oai quyền tuyệt đối của Chúa trên con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Chúa yêu con quá, nên đã hạ mình trở nên của ăn khiêm hèn để nuôi sống đứa con bé bỏng này. Trước Tình Yêu vô cùng bao la ấy, con chỉ còn biết hợp với Mẹ Maria, và nhờ Mẹ lập đi lập lại ngàn vạn lần rằng “Chúa yêu ơi, con thiết tha yêu mến Chúa, con yêu Chúa hết trái tim con, hết linh hồn con, hết trí khôn con, và hết sức lực con”. Xin Chúa nhận lấy lòng con yêu Chúa, tuy bé nhỏ thật, nhưng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn, cốt để đền đáp lại phần nào món nợ Tình Yêu Chúa đang trút đổ trên con. Chúa ơi, Chúa hãy chiếm thủ trái tim nhỏ hèn con đi! Chúa hãy bảo vệ những tâm tình của nó, để từ nay không một tạo vật nào có thể phân rẽ nó ra khỏi Đấng đã yêu nó dường ấy. Ôi lạy Đấng đang ban toàn thể khối lửa hừng hực ái ân trên con! xin toàn thiêu con đi, để con được thuộc trọn về riêng một mình Chúa thôi. Lạy Chúa, con yêu Chúa; con yêu Chúa tha thiết.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Chúa đã dựng nên con, bảo tồn con, và tràn đổ trên xác hồn nhỏ hèn của con muôn ngàn hồng ân như thác lũ. Nhưng tất cả mọi hồng ân chan hòa ấy cũng không quí bằng chính Chúa. Và Chúa ơi, chính Tình Yêu vô cùng lớn lao của Chúa đã khiến Chúa ban chính mình Chúa cho con. Ôi vĩ đại thay tình yêu của một Thiên Chúa toàn năng! Ôi tình yêu cuồng nhiệt của một Tạo Hóa! Đấng Thánh vô cùng đang giam mình trong vật hạn hữu, Đấng Toàn Năng đang tự hạ làm của ăn nuôi loài thụ tạo yếu hèn; Đấng Toàn Thiện Toàn Ái đang ấp yêu và tìm yêu đương nơi trái tim thơ mọn rất dễ bội bạc con đây! Chúa ơi, con cảm ơn Chúa! Mẹ ơi, xin cảm ơn Chúa giúp con với! Lạy Chúa yêu đương, xin thương nhận lấy lòng biết ơn rất chân thành từ đáy tim con. Xin Chúa dạy con luôn biết sống ngoan thảo xứng với lòng biết ơn đòi buộc. Xin Chúa làm cho cả cuộc sống còn lại của con cứ thổn thức và vang dội mãi tiếng lòng ân ái và tri ân đối với Đấng đã nuôi con bằng chính Thịt Máu chí thánh và quí báu vô cùng của Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa; con cảm ơn Chúa thật lòng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của lòng con! Chúa đang ngự trong cùng lòng bé mọn của con. Tình yêu cực độ của Chúa như thúc giục con, “Con xin sẽ được, tìm sẽ thấy, và gõ sẽ mở.” Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con biết luôn ở lại trong Tình Yêu Chúa. Xin Chúa ban cho con biết yêu Mẹ Maria say sưa. Xin Chúa ban cho con luôn mạnh mẽ ham ước làm thánh. Xin Chúa ban cho con biết yêu anh em con như Chúa yêu con. Và Chúa ơi, muôn ngàn ơn khác nữa cần cho Giáo Hội, cần cho các linh hồn, cần cho tổ quốc, cần cho gia đình và mọi người thân yêu của con, xin Chúa cũng thương ban nữa. Sau hết, xin Chúa cứ ở lại mãi trong trái tim nhỏ hèn của con; Chúa đừng bỏ con nhé! Thiếu Chúa, đời con sẽ mất tất cả hạnh phúc và hy vọng. Lạy Chúa, con yêu Chúa tha thiết. Xin Chúa ở lại mãi với con, ở lại mãi với con cho đến đời đời. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 23

Nhờ Mẹ Tạ Ơn Chúa

Hỡi Giêsu Chí Thánh Bạn Tình của con! Con tin Chúa, con yêu Chúa. Chúa ơi! Tình yêu chính là ơn gọi của con. Con ước ao được yêu Chúa như chưa từng có ai yêu Chúa đến thế. Con vô cùng cám ơn Chúa, vì Chúa đã cho con một người Mẹ yêu con vô bờ bến và tuyệt vời xinh đẹp, là Mẹ Maria. Con cám ơn Chúa. Con xin nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ để yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn biết chuyên tâm đến những việc đẹp lòng Chúa. Dù con ăn, con chơi, con học, con đọc kinh, con dâng lễ, chịu lễ, đọc sách thiêng liêng, hay bất cứ việc gì, con làm chỉ để hài lòng Chúa và yêu Chúa.

Lạy Mẹ rất yêu dấu! Chúa Giêsu, Con Mẹ, đang ngự giữa hồn con, xin Mẹ yêu Chúa thay cho con. Xin Mẹ ban cho con một tình yêu cần mẫn. Con muốn làm việc trong nhà của Mẹ như một tinh binh của Chúa Kitô. Xin Mẹ cho con ơn biết hăng say chiến đấu với ba thù là thế gian, xác thịt, và ma quỷ.

Mẹ của con ơi! Chúa Giêsu đã cho con biết rằng Đức Trinh Khiết là một nhân đức xinh đẹp và quí giá vô cùng. Đức Trinh Khiết làm cho con luôn ở gần Chúa Giêsu. Đức Trinh Khiết làm cho con nên giống các Thiên Thần, và hơn nữa, Đức Trinh Khiết làm cho con nên giống Chúa Giêsu và Mẹ. Nhờ Đức Trinh Khiết, con có thể làm vinh danh Chúa Ba Ngôi hơn các Thiên Thần. Con nài xin Chúa Mẹ cho con được ơn giữ trọn vẹn nhân đức này suốt đời con.

Xin Chúa Mẹ ban cho con biết vâng lời trọn hảo; xin ban cho con biết sống khó nghèo theo gương Chúa và Mẹ; xin ban tràn ơn cho cha mẹ và các vị ân nhân của con. Xin Chúa và Mẹ luôn luôn thánh hóa con. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 22

Chúa là Gia Nghiệp con

Tin: Lạy Chúa Giêsu, con tin thật con đã được rước Thịt và Máu Cực Thánh Chúa, trọn bản tính Thiên Chúa vào lòng con. Thân xác và linh hồn Chúa ngự thật trong tấm bánh nhỏ mọn con vừa chịu, bề ngoài coi chỉ là bánh và rượu, song bản thể, rượu bánh đã biến mất và đã hóa thành Mình và Máu Chúa. Xưa Chúa đã làm phép lạ nước lã hóa thành rượu ngon tại tiệc Cana; đã làm cho hai con cá, và năm tấm bánh nhỏ hóa nhiều, nuôi hơn 5,000 người mà con dư 12 thúng; cũng như Chúa phán một lời thì có mọi sự trong trời đất, thì nay Chúa làm cho bánh rượu hóa nên Mình Máu Chúa đâu có khó gì! Lạy Chúa con tin. Lạy Chúa, Chúa đang ngự trong lòng con, con sấp mình thờ lạy Chúa; con yêu mến Chúa hết lòng. Xin Chúa thêm Đức Tin cho con.

Cậy: Lạy Chúa, con đâu đáng rước Chúa, Chúa là Chúa cả, trời đất chứa chẳng đủ. Con là vật gì? Con là kẻ rất hèn mọn đã phạm muôn vàn tội lỗi xấu xa, đầy tính mê nết xấu; chưa giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn; không ngày nào mà không xúc phạm tới Chúa; đã mang án trầm luân hỏa ngục muôn đời; đã vô ơn tệ bạc cùng Chúa. Thật con không xứng đáng rước Chúa. Nhưng chỉ vì Chúa yêu thương mà ngự vào lòng con. Ôi Chúa rộng rãi vô cùng! Chúa đã ban cho con Mình Máu Chúa, thì chẳng còn của gì hơn. Chúa giầu có phú quí vô cùng, chẳng còn gì quí trọng hơn Mình Máu Chúa đang ngự trong lòng con, như của riêng con. Lạy Chúa, con trông cậy lòng thương bao la của Chúa.

Mến: Lạy Chúa yêu thương! Chúa cao trọng vô cùng đang ngự trong con, con phải yêu mến làm sao cho cân xứng? Lạy Chúa là Đấng đáng yêu mến vô cùng, xin ban cho con được yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn con. Xin Chúa cho hết mọi việc con làm, lời con nói, và các sự con tư tưởng, chỉ quy về yêu mến Chúa và làm sáng danh Chúa. Phó Dâng: Lạy Chúa, con xin dâng trọn hồn xác con để yêu mến Chúa, làm tôi Chúa đến trọn đời. Lạy Chúa, này linh hồn con, con xin dâng cho Chúa để yêu mến Chúa, mà không dám dính bén thụ tạo nào, nhưng chỉ biết qui hướng về Chúa. Lạy Chúa, đây thân xác và sức lực con, con xin dâng cho Chúa, để làm mọi việc vì yêu mến Chúa và phục vụ Chúa trong mọi người. Này trí khôn và ý chí, con xin dâng cho Chúa, để chỉ lo mưu ích và làm vinh danh Chúa. Này chân tay, miệng lưỡi, và mọi cơ quan, con xin dâng lên Chúa, chỉ để hoạt động theo ý Chúa. Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa trong mọi giây phút, xin chớ để con rời xa Chúa bao giờ.

Cầu xin: Ôi Chúa Giêsu chí nhân, chí ái cực trọng vô cùng đang ngự trong con! Chúa biết cả những nhu cầu khẩn thiết của con. Chúa biết con bị chìm ngụp trong vực sâu thẳm của tội ác và thói hư. Chúa biết con phải đau khổ, xao xuyến, và nhơ nhuốc đến độ nào! Con đến với Chúa với hai bàn tay trắng, nhờ lượng từ bi Chúa ban ơn. Con đói lả, xin Chúa bổ sức lại; con giá lạnh, xin Chúa sưởi nóng trong lửa mến Chúa; con đui mù, xin Chúa đến và soi sáng con trong ánh sáng Chúa.

Xin Chúa làm cho mọi của trần tục trở nên đắng đót cho con, và mọi thống khổ ngược đãi nên dịp cho con luyện đức nhẫn nhục. Xin cho con khinh chê và quên lãng mọi của trần gian. Xin hướng tâm hồn con lên trời với Chúa, đừng để con lưu lạc trên mặt đất này. Hy vọng từ nay cho đến muôn đời, chỉ một Chúa là của ăn và của uống cho con, là tình ái và vui sướng của con, là hạnh phúc và mọi may lành của con. Ước chi sự hiện diện của Chúa trong con sẽ sưởi nóng, thiêu hóa, và hoán cải con, để nhờ ơn tận hiệp và sức cảm thông của tình yêu mãnh liệt, con cũng có một tinh thần như các thánh của Chúa.

Xin đừng để con xa lìa Chúa, mà chưa được ăn no, uống thỏa, nhưng hãy xử khoan hồng với con, như bao lần Chúa đã đặc cách xử với các thánh. Giả như con có biến thành cục lửa đỏ, và óc tự ái của con có bị thủ tiêu, cái đó không có gì là lạ, vì Chúa chính là lửa nóng không bao giờ tắt, và là ái tình luyện lọc soi sáng tâm hồn.

Xin Chúa ban muôn phúc lành cho Đức Thánh Cha, cho các bậc trong Giáo Hội Chúa được nên thánh, nên ánh sáng, nên muối mặn, xứng đáng là đại diện Chúa dưới trần gian. Xin ban cho các bề trên, cha mẹ, anh em, họ hàng thân thuộc con được an lành xác hồn. Lạy Chúa, xin ban cho những kẻ làm ơn lành cũng như những ai làm thiệt hại con cách nào, được sống an vui và tăng công phúc, khỏi mọi khốn khó đời này và đời sau. Xin cho những người công giáo được bền vững trong ơn nghĩa Chúa. Xin Chúa cho những người chưa nhận biết đạo thánh Chúa, được ơn soi sáng về đàng chính nẻo ngay. Xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là các linh hồn mồ côi, được mau hưởng nhan thánh Chúa muôn đời.

Sau hết, xin Chúa làm cho con và cho hết mọi người, được trở nên những con ngoan hiền của Mẹ Đồng Trinh Maria, và cho chúng con luôn hăng hái làm tông đồ cho Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 21

Giêsu: Nước Hằng Sống

Lạy Chúa Giêsu yêu, với mắt Đức Tin, con xin đặt mình con trước tôn nhan Chúa đang âu yếm ngự trong tâm hồn con. Con xin thầm lặng thờ lạy Chúa. Con biết chỉ vì yêu con mà Chúa làm chuyện này: là ngự vào lòng con, để nên một với con.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu tình yêu bao la của Chúa, để con yêu mến Chúa. Với tất cả tấm lòng nhỏ bé của con, yêu trọn vẹn, yêu không đắn đo, và yêu không nhàm chán, để con đem tấm thân nhỏ bé này phụng sự một mình Chúa. Phụng sự Chúa trong những hoàn cảnh Thánh Ý Chúa định cho con: khỏe mạnh, đau yếu, may mắn, hoặc rủi ro. Phụng sự Chúa với một lòng mến đầy đặn, không quản khó nhọc, không kể thời gian, để con biết vì Chúa mà thực thi Đức Ái, phục vụ Anh em, phục vụ dân Chúa trong lý tưởng dấn thân Đồng Công cứu chuộc. Phụng sự Chúa trong những công tác được chỉ định qua Bề Trên như đi học, giúp bếp, lau nhà, hoặc những việc vô tên tuổi.

Xin Chúa lôi kéo con theo hương thơm của Chúa, để con biết tìm Nước Chúa trước, biết chọn Chúa làm bạn thân, làm thầy dạy, và làm bạn đường duy nhất và tuyệt đối của cuộc đời con.

Xin ban cho con Nước Hằng Sống, Nước Chúa đã nói với phụ nữ Samaria, “Ai uống Nước Ta ban sẽ chẳng còn khát, nhưng sẽ có mạch sống tràn đầy,” để con biết coi thường những quyến rũ thế tục, là thứ nước uống vào vẫn còn khát.

Với tất cả tấm lòng nhỏ bé, con xin dâng lên Chúa mọi sự thuộc về con: bản thân, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, ân nhân, và mọi người con yêu mến.

Với tất cả tấm lòng quí mến, xin Chúa nhận lời con dâng lên cảm tạ Chúa. Chúa ơi, con muốn đọc lại ở đây bản kinh mà Chúa đã dạy Sơ Beninha. Bản kinh rất đẹp lòng Chúa, và chính Chúa đã gọi là Mũi Tên Vàng. Chúa rất vui lòng và ban vô ngần ơn phúc cho những ai đọc bản kinh này: “Lạy Chúa là tình yêu trên hết và là mọi sự của con, phần con, lạy Chúa, con chỉ là hư vô, không có một tí gì lành, không có một tí nhân đức nào, không đáng được một ơn nào của Chúa. Lạy Chúa, từ vực sâu thẳm khốn nạn vô cùng của con, con nài xin Chúa: Ban cho con nhận biết Chúa và làm cho người ta nhận biết Chúa; cho con yêu mến Chúa và làm cho người ta yêu mến Chúa; cho con phụng sự Chúa và làm cho người ta phụng sự Chúa, để Chúa được cao sang và hiển vinh hơn.” Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 20

Dâng Lời Tri Ân

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu dấu của hồn con! Con tin thật Chúa đang ngự thật trong linh hồn nhỏ bé của con. Con xin hợp với Trái tim Vô nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để thờ lạy, tin yêu và trông cậy vào lòng nhân hậu Chúa. Con yêu Chúa hết lòng, hết sức, và hết trí khôn con.

Giêsu bé nhỏ của con ơi! Con, một tạo vật tràn đầy tội lỗi, rất nhiều lần đã xúc phạm đến giới răn Chúa qua các sự con tư tưởng, lời con nói, và các việc con làm. Con là một thụ tạo rất yếu đuối, giờ đây, con thật lòng thống hối, xin Chúa tha thứ cho con.

Giêsu bé nhỏ của con ơi! Con xin cám ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã trào đổ trên con. Con thật thấy bất xứng với mọi ơn trọng đại Chúa ban cho con: được ăn uống Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày, cách riêng được ơn kêu gọi vào nhà Chúa. Giờ đây, con chỉ biết dâng lên Chúa tất cả mọi sự của con, để mọi sự trong con là của Chúa, và để nói lên lòng biết ơn chân thành của con.

Mẹ yêu dấu của con ơi! Con ngợi khen Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của những tội nhân, mà con đây là đứa con tội lỗi nhất. Con tin Mẹ, con trông cậy Mẹ, và con yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài mọi vật. Con ước ao yêu mến Mẹ hơn hết mọi tạo vật yêu mến Mẹ. Xin Mẹ hãy làm cho con yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Mẹ, hết sức, hết linh hồn con, và hết trí khôn con.

Hỡi Giêsu chí ái, con xin dâng lên Chúa tất cả thân nhân, và ân nhân của con. Con cũng dâng lên Chúa những người đã bị con làm cho họ đau khổ, những người làm phiền đến con, những người cậy nhờ chúng con cầu nguyện, những người chúng con có bổn phận cầu cho họ. Xin Chúa Giêsu rộng tay ban phúc lành xuống cho họ. Xin Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong ngày mới này được biết chu toàn thánh ý Chúa, cứu hàng vạn linh hồn về cho Chúa. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 19

Giêsu: Con Mẹ Maria

Hỡi Giêsu bé nhỏ của em ơi! Sướng quá, thế là em được thuộc trọn về Anh, và Anh thuộc trọn về em rồi! Em được rước Mình và Máu Thánh Anh ngự vào lòng em. Em được tan hòa trong Anh, và Anh biến hóa em trong Anh như giọt nước tan trong chén thánh rồi. Sướng quá, hỡi Giêsu bé nhỏ của lòng em ơi!

Mẹ Maria đã dọn lòng em đón rước Anh. Giờ đây, em và Anh đang được lòng Mẹ ấp yêu. Anh và em đã được khăng khít nên một Giêsu bé nhỏ trong lòng Mẹ.

Ôi Giêsu yêu dấu! Xin Anh hãy làm cho lòng em biết quảng đại hy sinh, để em có thể chứng tỏ lòng em thật yêu Anh. “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”. Em được ở trong Anh là Thiên Chúa luôn rộng lòng thương xót, nên em xin Anh làm cho lòng em biết quảng đại hy sinh như Têrêsa nhỏ, từ ba tuổi đã hứa không tiếc với Chúa một hy sinh nào. Xin Anh cho em được lòng quảng đại như thế nhá! Em quảng đại hy sinh để vui lòng Anh và Mẹ, để Anh cho nhiều linh hồn tội lỗi trở về, để xin Anh ban muôn ơn xuống cha mẹ và anh chị của em, để xin Anh ban muôn hồng phúc xuống . . . và xuống . . . của em.

Hỡi Anh Giêsu bé nhỏ dấu ái! Em cảm thấy giây phút sau rước lễ ở với Anh thật là ngắn ngủi. Em xin Anh kéo dài giờ hạnh phúc này ra suốt ngày hôm nay nhá! Xin Anh cứ tiếp tục ở lại trong linh hồn em mãi mãi, và nhắc cho em nhớ luôn ở lại đây với Anh suốt ngày hôm nay, để dù ăn, dù nghỉ, dù làm việc gì, em muốn làm vì yêu Anh. Ngày hôm nay, em dốc lòng luôn tìm nhiều hy sinh, để cảm ơn Anh đã ngự vào lòng em. Xin Anh Giêsu soi sáng cho em, đừng để em đánh mất dịp hy sinh nào vì Anh! Nào Anh và em, chúng ta cùng xin Mẹ dìu dắt chúng ta luôn sống bên nhau, làm vui lòng nhau qua các bổn phận ngày hôm nay. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 18

Cảm Tạ Tình Yêu

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng đáng yêu mến vô cùng, con không biết làm sao mà cảm tạ Chúa cho đủ, vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho con. Hỡi Chúa, con chỉ là một tạo vật đầy tội lỗi, nhiều phen đã làm mất lòng Chúa, mà Chúa vẫn thương con.

Ôi! Lòng yêu thương của Chúa thật là vĩ đại bao la. Chúa không những tha thứ các tội cho con, mà bây giờ còn ban cho con được làm bạn thân của Chúa nữa. Trong khi biết bao nhiêu người đạo đức, thánh thiện, thông minh, và đẹp trai hơn con lại không được diễm phúc này. Ôi! thật là sung sướng quá đi mất. Vì bây giờ con đã thuộc trọn về Chúa, và Chúa đã thuộc về con. Hai Cha con ta thành một.

Hỡi Chúa Giêsu, để tỏ lòng biết ơn, con xin hợp cùng các Thánh trên trời để tôn thờ, và yêu mến Chúa suốt đời con. Con xin dâng trọn xác hồn, hết mọi tư tưởng, ước muốn, mọi ngôn ngữ và hành động cho Chúa. Xin Chúa vui nhận những của lễ hèn mọn con dâng Chúa giờ này. Xin Chúa luôn luôn gìn giữ tâm hồn con được trong sạch và tinh tuyền. Xin Chúa đừng để con lỗi phạm bất kỳ điều gì khi con vừa kịp suy biết.

Hỡi Chúa Giêsu, xin cho con ơn biết chuyên tâm đến những việc đẹp lòng Chúa. Dù con ăn, dù con chơi, hay bất cứ làm việc gì, xin cho con chỉ làm vì yêu mến Chúa. Hỡi Chúa Giêsu, con thật lòng muốn trở nên một vị đại thánh, một tông đồ nhiệt thành của Trái Tim Mẹ, để cứu nhiều linh hồn về cho nước tình thương Chúa.

Hỡi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm tốn trong lòng! Xin ban cho con được luôn luôn có lòng hiền lành với những người con không ưa thích, hay những người già khó tính. Xin ban cho con luôn biết mình là hư vô, hèn hạ và tội lỗi, để con luôn ở dưới chân mọi người, sống thật bé nhỏ đơn sơ với các Bề trên. Xin Chúa cho con tấm lòng bác ái đại độ với tha nhân, để con luôn sống cởi mở, làm vui lòng Anh em và vui lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con yêu mến nhân đức nghèo nàn, và bình dân của Chúa, để con tránh xa sự giầu sang và kiêu kỳ của thế gian. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa, để con sẵn sàng là cuốn sách mở nơi các bề trên, biết tuân phục trọn hảo trong mọi lúc. Và còn rất nhiều ơn cần thiết khác nữa, xin Chúa khấng ban cho Giáo Hội, Tổ quốc, và toàn dân Chúa, nhất là những người thân thương của con, cho họ cũng được yêu Chúa tận tình, như Chúa đáng mến của con. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 17

Tình Chúa Yêu Con

Hỡi Anh Giêsu yêu dấu! Em qùi đây dưới chân cây thập tự, lồng ngực em như đầy tràn những niềm vui sướng, trái tim em hình như cũng đang tăng nhịp, thổn thức trước tình yêu Thánh Thể. Tránh sao được, vì em vừa mới được Anh đến viếng thăm và ngự vào lòng. Ôi vĩ đại và cao quí dường nào, khi em được hồng phúc như vậy!

Anh Giêsu ơi! Thật phúc cho em, một con người tội lỗi tràn đầy, khốn nạn và bất xứng mọi bề mà lại được một Đấng Chí Cao, Chúa cả trời đất như Anh ghé mắt đoái nhìn đến. Không những thế, là Đấng trong sạch và sáng láng vô cùng, nhưng Anh đã hạ mình để ngự vào tâm hồn em, chịu nhốt kín trong tâm hồn dơ bẩn này, cũng chỉ vì lòng thương yêu em vô vàn. Anh Giêsu yêu ơi! Em cám ơn Anh nhiều lắm. Xin Anh hãy mãi ngự trong lòng em luôn nhé. Dẫu em biết rằng tâm hồn em luôn dơ bẩn và tanh hôi vì tội lỗi tính hư nết xấu, mãi mãi không xứng đáng với Anh. Nhưng Anh hỡi, xin Anh đừng vì thế mà lìa xa em, lìa xa trái tim con người hay bội phản của em, Anh nhé.

Lạy Mẹ Maria yêu dấu của con, chắc hẳn nãy giờ lòng Mẹ cũng đang vui sướng như con phải không Mẹ? Mẹ vui mừng vì thấy sự kết hợp mật thiết tình yêu giữa con và Anh Giêsu qua tiệc Thánh Thể phải không Mẹ? Con yêu Anh Giêsu của con lắm, và con cũng yêu Mẹ nhiều như vậy. Con hằng cầu mong được luôn biết giữ mình, tránh xa dịp tội, giữ mình mãi trong sạch, để khỏi bao giờ làm buồn lòng Anh Giêsu và Mẹ, và để khỏi phải xa cách tình yêu của Anh và Mẹ. Mẹ ơi, giờ đây xin Mẹ hãy giúp con dâng lên Anh Giêsu lời cảm tạ chân thành của con, và xin Anh hãy ban xuống cho con thêm nhiều sức mạnh và những ơn cần thiết, để con có thể tiếp tục hăng say tiến bước vững chí trong lý tưởng tu trì. Xin cho con thẳng thắn chống trả mọi cám dỗ, mưu mô quỷ kế của ba thù: thế gian, ma quỉ và xác thịt. Nhờ thế, con có thể làm Anh Giêsu và Mẹ vui lòng, và bớt đau khổ vì con. Xin Mẹ hãy luôn dùng đôi tay tình yêu dịu hiền vô bờ bến của Mẹ, để dìu dắt nâng đỡ trong mỗi bước con đi.

Hỡi Anh Giêsu yêu dấu! Em xin phép Anh ra đi để gieo “Lời Chúa” trong ngày hôm nay. Qua mọi công việc dù to dù nhỏ, em muốn làm vì yêu Anh. Em xin dâng mọi hy sinh để cầu cho kẻ có tội được trở về với Chúa và Giáo Hội. Em xin dâng mọi nỗi buồn, để cầu cho các gia đình được hạnh phúc. Em xin dâng hồn xác em để làm tôi yêu mến Anh trọn đời. Xin Anh nên phần gia nghiệp của em trọn đời. Xin Anh ban cho chúng con ơn bền đỗ trong nhà Chúa, và xin Anh rộng tay ban phép lành cho chúng em. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 16

Dâng Lời Cảm Tạ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con đâu xứng đáng và dám rước Chúa vào lòng con; lòng con bé bỏng như một lọ nhỏ chìm trong thùng lớn đầy nước, trong và ngoài lọ toàn là nước bao la, nước bao phủ lọ nhỏ đó. Chính Chúa đã dạy: ”Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì Ta ở trong kẻ ấy, và kẻ ấy ở trong Ta”. Giờ đây Chúa ở trong lòng và bao phủ ngoài con. Con thật sung sướng mừng vui và yên tâm vững chắc.

Thờ Lạy: Bây giờ các Thiên Thần và các Thánh đang ở chung quanh đây, con hợp cùng Mẹ và triều Thần Thánh để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tin Chúa; con cung kính thờ lạy Chúa. Con muốn sấp mình phủ phục trước nhan thánh Chúa đang trong lòng con.

Đội Ơn: Ôi rất hạnh phúc cho con là dường nào, không phải trí con nhớ, bày vẽ và lòng con muốn nữa, mà chính Chúa Giêsu nhớ, bày vẽ và muốn trong con! Tuy mắt con xem, tai con nghe, miệng nói, chân tay làm, song không phải con xem, nghe, nói, hay làm, mà chính Chúa Giêsu xem, nghe, nói, và làm mọi sự. “Con sống không phải con sống, mà chính Chúa Giêsu đang sống trong con.” Con hết sức cầm trí hợp cùng Mẹ, Thánh Cả Giuse, Thánh Bổn Mạng, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để thờ lạy Chúa chí tôn, chí ái. Con yêu mến Chúa tận tình và thiết tha yêu Chúa trên hết mọi sự, và muốn hợp với Mẹ và các thánh để chúc tụng ngợi khen Chúa.

Dâng Mình: Lạy Chúa Giêsu! Chúa yêu con quá đỗi; Chúa đã lấy Thịt Máu mình nuôi con, cho con rước cả Chúa vào lòng. Con thành thực tự đáy lòng tôn thờ Chúa trên hết. Con dâng hồn xác, lòng muốn và trí khôn cho Chúa. Con dâng thân xác; mắt xem, tai nghe, miệng nói, chân tay làm, dù đọc kinh, đọc sách, học hành, ăn uống, ngủ nghỉ, đi đây đó; và cả tội lỗi, khuyết điểm, tính mê, nết xấu, quá khứ, hiện tại, hay tương lai suốt cả đời con, con xin dâng Chúa hết. Con dâng cả vui buồn, oan ức, tủi nhục cũng như được khen lao thành công kết quả; con dâng Chúa hết không trừ chi, và con thật lòng sẵn sàng vui vẻ đón nhận mọi sự Chúa để xẩy ra cho con trong ngày hôm nay.

Cầu Xin: Con đang ở cùng Mẹ, Mẹ ạ. Cậy vì công nghiệp và nhân danh Chúa Giêsu, Mẹ xin Chúa Cha ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh trên con, rửa sạch các vết nhơ tội lỗi, giập tắt các đam mê nết xấu, và đốt lòng con cháy lửa mến Chúa luôn luôn. Con sẵn sàng chịu mọi xỉ nhục vì yêu mến Chúa. Con không muốn một giây phút nào làm phiền lòng Chúa Mẹ. Mẹ xin Chúa ban cho con ơn này nhé. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 15

Giêsu Gương Bé Thơ

Hướng dẫn: Trước đây mấy năm, có cậu Tony đã 20 tuổi, nhưng chưa được rước lễ lần đầu, lý do là vì cậu tàn tật. Chân tay của cậu bị teo lại, và không cử động được như những người bình thường. Cậu không thể đi được và phải ngồi xe lăn. Phải vất vả lắm cậu mới cầm được một vật trong tay. Đầu cậu ngoẹo sang một bên. Cậu chỉ nói được ít câu trọ trẹ không rõ ràng. Gia đình cậu tốn nhiều tiền của và sức lực để chữa trị và huấn luyện cho cậu, nhưng không mấy thành công. Hết cha xứ này đến cha xứ khác đều từ chối không cho Tony rước lễ lần đầu, vị sợ cậu không hiểu Thánh Thể là gì, cũng như sợ cậu có thể làm rơi Mình Thánh. Thế nhưng, một linh mục trẻ mới về nhận xứ, cha thường xuyên tới thăm Tony và biết rõ cậu rất khao khát được rước Chúa vào lòng. Cha nỗ lực huấn luyện cho cậu. Cuối cùng, vào một buổi sáng Chúa Nhật, cha mẹ Tony đã hãnh diện theo cậu khi cậu lên rước lễ lần đầu trên chiếc xe lăn. Chính Tony và gia đình cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Chung: Hỡi Giêsu Thánh Thể tình yêu! Chúng em biết Tiệc Thánh Thể không những dành cho người khỏe mạnh, mà còn ưu tiên cho những người yếu đau và tàn tật như cậu Tony. Chúng em cũng là những người em nhỏ dại, yếu đuối, tàn tật nhưng được Anh thương ban Bánh các thiên thần để dưỡng nuôi, bổ sức linh hồn, và làm cho chúng em được hăng say vững tiến trên đường lý tưởng thánh Đồng Công. Với lòng chân thành thơ thảo biết ơn, chúng em xin dâng lên Anh lòng cảm tạ mến yêu của chúng em.

Xin Anh Giêsu dạy chúng em bài học “thơ nhỏ” của Anh, để chúng em cũng biết sống bé thơ với Cha trên trời, với Mẹ Maria Đồng Trinh, với Cha Thánh Giuse, với các Anh phụ trách, và cả chúng em với nhau nữa. Xin cho chúng em được luôn vui sống cuộc sống bé bỏng thơ ngây như Anh đã sống với Mẹ và Thánh Cả tại Nagiarét.

Hỡi Mẹ Maria, Mẹ tình yêu Thánh Thể! Chúng con hết lòng tạ ơn Mẹ vì đã ban cho chúng con Bánh của lòng Đồng Trinh Mẹ là Chúa Giêsu, Anh yêu dấu của chúng con. Xin Mẹ ban cho chúng con một tâm hồn Thánh Thể của Mẹ, để chúng con say sưa sống cuộc đời Thánh Thể: bé nhỏ, trong sạch, khiêm nhượng, tùng phục, vui tươi, để chúng con được nên giống Chúa Giêsu, nên con ngoan hiền của Cha trên trời và của Mẹ.

Hỡi Cha Thánh Giuse, Cha Đồng Trinh Ngôi Lời Nhập thể, Cha đã dưỡng nuôi Chúa Giêsu, Anh yêu dấu của chúng con. Xin làm cho chúng con được say mê yêu mến Chúa Giêsu của Cha, và xin dậy chúng con bài học đời thơ nhỏ của Chúa, để chúng con noi gương Người sống cuộc đời tin yêu, cậy trông, và phó thác hoàn toàn nơi Chúa Mẹ, luôn sống bé nhỏ trong lòng Đồng Trinh Mẹ và trên cánh tay Cha. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 14

Giêsu Hiến Lễ Tạ Ơn

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể! Con một tạo vật bất xứng, đầy tội lỗi, không đáng đến cùng Chúa là Chúa nhân lành. Nay Chúa lại nhận con là em, và đặc biệt hơn nữa là đã ban cho con bánh hằng sống, là chính Thịt Máu Chúa để nuôi sống linh hồn con.

Hỡi Chúa Giêsu bé nhỏ của lòng con ơi! Chúa quá yêu con thế mà con chẳng biết, lại còn phản nghịch cùng Chúa lòng lành dường ấy. Chúa vì quá yêu con nên đã hãm mình nơi nhà tạm nhỏ bé và bất xứng đối với Chúa. Nay Chúa lại thương ngự vào lòng con, lòng đầy dơ bẩn và hèn hạ này. Con không biết cảm ơn Chúa thế nào cho xứng với tình yêu Chúa đã trao ban cho con.

Hỡi Mẹ Maria, xin giúp con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn trông nom và dưỡng nuôi con trong vòng tay của Ngài. Mẹ ơi, xin cầu cùng Chúa ban ơn xuống cho gia đình con, thân quyến họ hàng của con, và đặc biệt hơn là các anh hướng dẫn của con, để các anh luôn khoẻ mạnh, an vui và thánh thiện. Xin Chúa thương gia tăng ơn sức mạnh, để con can đảm vững tiến trên đường làm thánh Đồng Công nước trời. Xin Chúa cho con biết thương yêu anh em thật lòng. Xin Chúa cho con và mọi anh em con được yêu Mẹ Maria với lòng thơ thảo, tin yêu phó thác trọn đời chúng con cho Mẹ, vì Mẹ là Hiền Mẫu của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là Vua Hòa Bình, xin Chúa thương đến quê hương Việt nam thân yêu của con. Xin Chúa mau giải thoát dân tộc con khỏi ách Cộng Sản vô thần. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa luôn hiện hữu mọi nơi mọi lúc, giờ đây là lúc con bước vào một ngày sống mới, xin Chúa gia tăng Đức Tin và sức sống trong linh hồn con, để con biết gieo rắc Tin Mừng của Chúa đến mọi người, qua lối sống hằng ngày của con. Xin Chúa và Mẹ luôn nâng đỡ, ủi an khuyến khích con vượt qua kiếp sống lưu đầy này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng chăn chiên lành, chính Chúa đã nói: “Lúa chín đầy đồng, nhưng thợ gặt thì thiếu thốn”. Vậy giờ đây con cầu xin: “Jesus, Son of the eternal Father and Mary Immaculate, grant to our boys and girls, the generosity necessary to follow your call, and the courage required to overcome all obstacles to their vocation. Give to parents, that faith, love and spirit of sacrifice, which will inspire them to offer their children to God’s service, and cause them to rejoice exceedingly, whenever one of their children is called to the priesthood or religious life. Let your example and that of your Blessed Mother and St. Joseph, encourage both children and parents, and let your grace sustain them. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 13

Tiếng Lòng

Anh Giêsu ơi! Em cám ơn Anh đã cho phép em được đón tiếp Anh vào lòng tối tăm và dơ bẩn của em. Em không xứng đáng được nhận món quà tuyệt diệu này, nhưng vì tình yêu của Anh đã thúc giục, làm cho em phấn khởi và có can đảm để đón rước Anh vào trong lòng em.

Anh Giêsu yêu ơi! Em muốn yêu Anh hết lòng, hết sức, hết trí khôn em, hơn mọi tình yêu đậm đà của trần gian và hơn tất cả những tội nặng nhất em đã xúc phạm đến Anh. Em muốn lửa tình yêu của em đối với Anh được cháy bừng lên hơn lửa hỏa ngục, để em đời đời kiếp kiếp được thuộc trọn về Anh.

Anh Giêsu ơi! Em biết tự sức riêng em không thể yêu Anh nổi một giây, nên em cậy nhờ Mẹ giúp em được gần gũi Anh hơn. Mẹ ơi, con muốn làm người em tốt nhất của Anh Giêsu, xin Mẹ chỉ dậy và giúp người con ngu muội này, làm sao có thể đạt được sự việc đó. Theo kinh nghiệm của Mẹ, xin Mẹ cho con biết cái gì làm cho Anh Giêsu vui vẻ và thích nhất, để con có thể noi gương Mẹ, làm đẹp lòng Anh Giêsu hơn. Mẹ ơi, con đã gặp được hạnh phúc của con rồi, đó là được trở nên một với Anh Giêsu. Bây giờ, chúng con có thể nằm im trong lòng Mẹ và nhìn thẳng vào đôi mắt dịu hiền của Mẹ.

Anh Giêsu ơi! Bây giờ em phải đương đầu với thế gian, để chu toàn phận sự bề trên trao phó. Em sẽ gặp rất nhiều thử thách, những khó khăn trong việc học hành, những trái ý trong khi tiếp xúc với tha nhân và những chước cám dỗ đang bầy ra trước mắt em. Xin Anh và Mẹ ở mãi bên em, để em mang niềm vui, lòng tin cho tha nhân, để em biết nhẫn nại trong mọi nghịch cảnh, để em là khí cụ bình an cho những nơi bất hòa, để em có lòng quảng đại dễ tha thứ những vấp phạm của anh em, và để em trở nên một vị thánh trẻ của thời đại vô thần duy vật này. Xin đừng để em lùi bước trước những thánh giá em gặp, và xin hãy dìu dắt em vượt qua những chông gai đang giăng mắc trong cuộc sống của em hôm nay.

Chúa Giêsu của con ơi! Con muốn xin Chúa cho con được lòng mến yêu Mẹ Maria chí thiết, mặn nồng. Con muốn tận hiến, phó thác hoàn toàn đời con cho Trái Tim Mẹ. Con muốn dâng hồn xác của con, hết mọi sự thuộc về con, gia đình, các người thân yêu của con cho Mẹ gìn giữ. Và con muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong ngày hôm nay: Con muốn yêu Chúa nhiều. Con muốn yêu Mẹ nhiều. Con thật lòng cám đội ơn Chúa Mẹ. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 12

Cảm Mến Hồng Ân

Ôi Giêsu, rất khả ái và yêu mến của lòng con ơi! Vì Chúa yêu mến chúng con vô cùng tận, Chúa đã giáng trần, mang một thân phận nhỏ bé, nằm trong máng cỏ, hoàn toàn phó thác trong cung lòng Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse là Thân Phụ Ngài. Chúa đã sống, lớn lên trong một hoàn cảnh rất đơn nghèo, bần cùng, không được ai để ý tới. Vì tội lỗi của nhân trần tràn ngập, Chúa đã đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, cho kẻ đui mù được thấy, cho kẻ đói được ăn, cho kẻ bệnh tật được lành sạch. Chúa đã làm nhiều phép lạ hầu cho kẻ cứng lòng được thấu tỏ Chúa là Cha đầy quyền năng. Trước khi lìa cõi đời, Chúa đã để lại cho chúng con phép Thánh Thể, để nuôi sống linh hồn chúng con trên đường lữ thứ này. Chúa đã chết một cách ô-nhục trên thập tự để cứu chuộc chúng con. Chúa đã sống lại và về trời vinh hiển với Chúa Cha.

Hỡi Giêsu bạn yêu dấu của con! Con xin lỗi Chúa, vì nhiều lúc con đã thiếu lòng tin vào Chúa, đã nhiều lần lầm đường lạc lối chạy theo những thói hư trần tục, những lôi cuốn của trần gian, đã theo đuổi chiếm đoạt danh cao tiếng tốt cho riêng mình con, và còn rất nhiều lần con đã làm phật lòng Chúa. Nhưng vì lòng Chúa đã thương con vô bờ bến, Chúa đã tự nhốt mình vào một căn phòng nhỏ bé và đơn côi, đợi chờ con đến trò chuyện với Chúa; trái lại con đã nhiều lần không muốn đến thăm viếng Chúa. Nay con đã biết lỗi, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Xin Chúa hãy sống và hành động trong con, uốn nắn con theo ý Chúa muốn. Để đáp lại biết bao nhiêu lần Chúa đã chịu đau khổ vì con, con xin làm bất cứ việc gì cho Chúa. Chỉ cần Chúa phán một lời thì dù có phải vượt biển, băng núi con cũng xin tuân theo. Dù có phải chịu trăm ngàn sự đau khổ, con cũng nhất định làm miễn là việc đó đẹp lòng Chúa.

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể yêu dấu! Xin Chúa thuơng chúc lành cho các Bề trên liên hệ, Cha Mẹ, và thân bằng quyến thuộc của con còn sống được hồn-an xác-mạnh, nếu đã qua đời được về hưởng nhan thánh Chúa. Đặc biệt cho những ai đã làm thiệt hại con cũng được sống tươi vui trong tình thương vô hạn lượng của Chúa là Cha chúng con. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 11

Words of Heart

Eternal Father, I am but a poor soul. I come before you with empty hands, nothing to offer to you my Lord. I have done nothing for you, yet you love me and show it by blessing me with your grace. How then can I repay you? I am unfit and unworthy. You love me so much that you sent your only son, Jesus, to the world so that I may have eternal life.

Oh my Jesus, forgive me for all the times that I forgot about you. In my daily life, grant me that I may never take you for granted. How will I ever repay you? When I forgot about you, you did not forget about me. When I was lost, you found me. When I despaired, you comforted me. I thank you Jesus, that you have given yourself to me. You have given yourself solely and entirely. I am a poor servant.

Jesus, when you were born, all the angels in Heaven rejoiced and so do I. You had become human for my sake. You grew in wisdom and holiness in which no other person can ever be compared. You had become a perfect rolemodel and you did it all for my sake. I recall the last supper you had with your disciples, there you offered yourself to us, body and blood. Take this and eat it… Take this and drink it… Do this in memory of me, you commanded us.

I remember when you were taken and tried under Pontius Pilate. They took and scourged you. A crown of thorns they placed on you, and a cloak they put around you while they hit and spit at you. Sometimes I feel I am the one that is hitting you. Silently you endured this pain for me. Like a lamb led to the slaughter you were silent. Bearing the cross they made you carry it to Golgotha, Place Of The Skull. You were placed on the cross. Four wounds were created on your body as your hands and feet were pierced. Then you took your last breath and your soul left your body. How much love had you shown me. Blood and water flowed freely from you as they pierced you on your side, this was the fifth wounds.

Oh Jesus! in your life you had given so much to be and I pray that I may never loose you. Dear sweet brother Jesus, in your five wounds, hide me and keep me safe. With your blood that was shed for sake of me, cleanse my mind, soul and body that I may be pure like you. In all my sinfulness I cried, my Lord, my God, be my comforter. At times I feel lonely, you are there to keep me company; at times I am sad, you are there to comfort me. Please grant that you will always be with me forever and that all people will love you as you love us. Thank you Jesus, I love you. Mother of God, pray for us. Saint Joseph, pray for us. All Vietnamese Martyrs, pray for us. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 10

Tạ Ơn Anh Giêsu

Hỡi Giêsu Anh yêu ơi! Em cám ơn Anh rất nhiều vì Anh đã cho em một ơn rất cao trọng. Ơn đó chính là ơn bước theo con đường Anh đã đi. Anh đã chịu nhiều hy sinh, đau khổ, và đã chết trên thập giá vì những tội lỗi của em. Em là kẻ có tội, em xin Anh thương xót và tha tội cho em, vì mắt em đã mù, chỉ nhìn thấy một con đường đen tối. Xin Anh hãy luôn luôn là một ngọn lửa dọi sáng thiêu đốt trong tâm hồn em, để em luôn luôn thấy được ánh sáng và tình yêu mà Anh đã dành cho em và cho mọi người trên thế gian này.

Hỡi Anh Giêsu yêu ơi! Biết bao nhiêu lần em đã xúc phạm đến Anh, em không xứng đáng làm một chiên con của Anh. Nhưng em biết Anh là Đấng chăn chiên nhân lành, đầy từ bi, đầy thương xót, nên Anh đã yêu em và em muốn yêu Anh.

Anh Giêsu ơi! Anh đừng bao giờ bỏ em nhé. Vì em biết Anh là Chân lý, là Sự sáng và là Suối nguồn tình yêu vĩnh cửu trong tâm hồn em. Em biết nếu không có Anh giữ gìn, thì em và mọi người trên thế gian này sẽ không còn tồn tại cho đến nay. Em thật lòng cám ơn Anh nhiều, tạ ơn Anh lắm lắm, vì Anh đang sống trong em, và đang kéo em hướng về con đường sự sống của Anh. Anh đừng bao giờ để em bỏ Anh vì ham mê tình, tiền, và tài, mà thế gian này đang dùng để xúc phạm đến Anh rất nhiều. Em ước ao được luôn luôn uống những giọt nước hằng sống trong thiên đàng của Anh, để cùng với Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các thiên thần, các thánh Tông đồ, các thánh Tử Đạo, các thánh hiển tu, các thánh Đồng trinh, và các thánh Tử Đạo Việt Nam hát lời tung hô và cảm tạ đến Cha Anh cũng là Cha của em.

Anh Giêsu ơi! Xin Anh hãy chia sẻ cho em một ít tình yêu của Anh đối với Mẹ Maria. Chính Anh khi còn tại thế đã yêu Mẹ hết lòng. Nay em cũng muốn yêu Mẹ giống như Anh vậy, để em trở nên một bào thai sống động trong cung lòng Mẹ hiền luôn, để em ngày hôm nay dù ăn uống, học hành, vui chơi, ngủ nghỉ đều làm trong cung lòng Mẹ, để em đừng bao giờ ra khỏi lòng Đồng Trinh Mẹ cùng Mẹ hát mừng, dâng lời cám tạ tình thương của Vua Cha muôn đời. Cám ơn Cha thay cho Mẹ vì ơn được làm Mẹ Thiên Chúa, ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội từ lúc đầu thai, và còn nhiều ơn khác nữa, vì Mẹ luôn được đầy tràn ơn Chúa.

Hỡi Anh yêu ơi, em muốn Anh biết em luôn luôn chờ đợi Anh, cho đến tận cùng đời em, để em được bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa, được trung thành với các giáo huấn của Giáo Hội, vì Giáo Hội là Mẹ em. Xin cho Giáo Hội được phát triển và hợp nhất với nhau trong một giáo hội duy nhất, thánh thiện, tông truyền, để cả thế gian thờ phượng một Chúa cao cả, xin Anh thương chúc lành cho các vị lãnh đạo các quốc gia, để các ngài luôn mưu cầu hạnh phúc ấm no cho dân chúng, và để các ngài cai trị dân nước theo Thánh ý Chúa, đem hòa bình chân chính cho mọi người. Xin Anh ban xuống nhiều ơn cho cha mẹ, các vị ân nhân và anh chị em thân thuộc chúng em, để mọi người hợp lời tạ ơn Chúa, sống hòa thuận, thương yêu nhau hơn. Xin Anh thương ban cho . . . và . . . chúng em, được sống thánh thiện, được nhiều ơn gọi làm tông đồ cho nước Đức Mẹ, được ham ước nên thánh cuối thời, và được thương yêu nhau, sống khiêm nhượng, sống Vâng Lời, để lôi kéo nhiều linh hồn về nhận biết nước Trái Tim Mẹ. Xin Anh giảm bớt sức mạnh của Satan, để người ta bớt xúc phạm đến Thiên Chúa và Mẹ. Xin vì giá Máu Thánh Anh đã đổ ra, cứu nhiều linh hồn ra khỏi chốn luyện hình, để nhiều linh hồn ca tụng tình thương vĩnh cửu của Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cám ơn Chúa đã ngự đến linh hồn con sáng nay. Xin Chúa hãy ở với con và anh em con trót cả ngày hôm nay. Xin Chúa hãy thương chúc lành cho từng anh em con. Giêsu Maria Giuse, con yêu mến, xin gìn giữ và thánh hóa gia đình . . . chúng con. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 9

Giêsu Bánh Trường Sinh

Hướng dẫn: Hỡi Giêsu Thánh Thể, Bánh Trường Sinh của chúng con ơi! Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con Bánh Sự Sống để tăng sức cho chúng con trên đường dương thế này. Nếu không có Bánh Hằng Sống này thì có lẽ linh hồn chúng con đã chết từ lâu rồi. Vì theo khoa học, con người chỉ có thể sống nổi 11 ngày, nếu không được ăn uống tẩm bổ. Chính vì đó mà có những người chỉ sống bằng việc rước Mình Thánh Chúa, như bà Têrêxa Neumann đã sống nhiều năm mạnh khoẻ không ăn uống gì mà không chết.

Tháng 7 năm 1927, bác sĩ đã cắt cử hai cô y tá canh chừng bà Neumann trong 15 ngày liên tiếp, và họ đã thuật lại rằng: trong suốt 15 ngày đó bà Neumann chỉ nuốt có 33 gram Bánh Thánh và 45 centimét khối nước (tức là 1/22 lít nước), vì mỗi lần bà rước lễ, người ta đổ cho bà chút nước để bà dễ nuốt trôi Mình Thánh. Với số lượng bánh và nước này, một người bình thường không thể sống quá 12 ngày, vậy mà bà Neumann đã sống bình thường theo cách đó trong 36 năm dòng dã. Hơn thế nữa, trong khoảng 36 năm này, bà Neumann đã được in 5 dấu thánh, và chịu cực hình trong thân xác như Chúa Giêsu chịu xưa tất cả 750 lần. Mỗi lần như thế, máu từ chân tay và ngực bà vọt ra, có lần tới 4 lít. Trước sự kiện này, các khoa học gia sẽ phải giải thích thế nào, nếu họ không nhận rằng đó là một phép lạ?

Chung: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã làm phép lạ xảy ra hằng ngày trên khắp bàn thờ, đó là bánh rượu trở nên Thịt Máu Chúa, là thần lương nuôi dưỡng chúng con trên đường lữ hành về quê trời. Ngày xưa dân Do thái đã phải đi nhặt những Man-na trời ăn để đủ sức tiến vào đất hứa. Chúng con cũng vậy, chúng con đã được diễm phúc rước Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chúa tăng thêm sinh lực dồi dào cho chúng con để có nhiều ơn thánh, sức lực thiêng liêng mà chu toàn thánh ý Chúa trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, đời người là một cuộc chiến đấu không ngừng để qua cửa hẹp vào Nước Trời. Đường đời lắm chông gai và nhiều cạm bẫy của quỉ ma đang rình rập chúng con dại khờ. Đường đời nhiều dụ dỗ và lôi cuốn của đam mê xác thịt. Xin Mình Máu Thánh Chúa nên khiên đỡ và viên đạn bắn vào địch quân, để chúng con thẳng tiến theo chân Chúa. Chính Chúa đã nói, Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Xin Mình Máu Thánh Chúa trở thành đường để chúng con dõi theo, để chúng con sống, và để chúng con khỏi bước lầm lạc trong việc tiến bước theo tiếng Chúa gọi. Xin Chúa in đậm những dấu thánh của Chúa trong trái tim chúng con, đừng để chúng con quay cổ lại mà theo tiếng nói thế gian đang réo gọi, đừng để chúng con ăn lại những gì chúng con đã mửa ra, đừng để chúng con mê theo của cải vật chất đời này. Nhưng cho chúng con luôn hăng say nên thánh, yêu Chúa Mẹ nhiều và trở thành tông đồ đắc lực truyền giáo cho nước tình thương của Cha trên trời.

Sau hết, xin cho chúng con và hết mọi người thân thuộc được ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa tới hơi thở tàn. Xin chúc lành cho cả ngày sống mới của chúng con Chúa ơi. Chúng con cúi chào Chúa và Mẹ lành để ra khỏi nhà nguyện này mang tình thương của Chúa cho các linh hồn. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 8

Ơn Rước Chúa

Hướng dẫn: Trong một buổi triều yết Đức Thánh Cha, có một bé trai đứng cạnh ba mẹ chờ đợi Đức Giáo Hoàng đi qua. Mọi người trong phòng đều im lặng. Nhưng khi Đức Thánh Cha tới gần, chú bé mỉm cười rồi buột miệng: Chào Đức Thánh Cha ạ!

Đức Piô X cầm tay chú bé. Ngài hỏi:

– Con đã chịu lễ chưa?

Chú bé lắc đầu thưa: Dạ chưa.

Cha của cậu bé vội đỡ lời:

– Tâu Đức Thánh Cha, nó mới có 5 tuổi.

Nhìn đưa trẻ, ngài hiền từ hỏi:

– Con có biết Chịu lễ là gì không?

Đứa bé nhanh nhẹn thưa:

– Thưa là rước Chúa Giêsu vào lòng.

Đức Thánh Cha hỏi tiếp: Vậy Chúa Giêsu là ai?

Với vẻ hãnh diện, chú bé trả lời trôi chảy:

– Thưa, Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Piô quay về phía cha mẹ đứa bé đang tỏ vẻ ngạc nhiên, ngài nói: Sáng mai hai con hãy đưa bé đến dự lễ, chính tay Cha sẽ cho nó rước lễ lần đầu.

Chung: Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, có lẽ anh em chúng con ai cũng ước ao được gặp Đức Giáo Hoàng một lần trong đời. Và nếu được thì có lẽ chúng con phải sửa soạn biết là bao để tiếp đón Ngài đến; và biết phải tạ ơn Ngài đến tệ xá của mình chừng nào. Nay, giờ này Chúa đang ở với chúng con trong linh hồn. Chúng con không phải đi xa xôi sang Rôma, nhưng trong Đức Tin chúng con có Chúa hiện diện thực sự trong linh hồn chúng con. Và chú bé ở trên sung sướng hồ hởi quá lẽ vì được chính Đức Thánh Cha ban phép, cho rước Chúa lần đầu tiên trong đời. Đó là một đặc ân không thể cám ơn cho đủ. Chúng con cũng vậy, mỗi lần được rước Chúa là mỗi lần chúng con được một đặc ân không thể tả xiết. Với thân phận là những đứa trẻ yếu hèn, khốn nạn, tội lỗi, bất xứng nhưng được Chúa ban cho tặng ân là “Của €n Linh Thiêng” này, chúng con xin nhờ Mẹ Maria để cám ơn Chúa thay cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ hãy ngợi khen Chúa thay cho chúng con. Mẹ ơi, xin Mẹ hãy thờ lạy Chúa, kính tin thay cho chúng con với. Mẹ ơi, ngày xưa Mẹ đã được rước Chúa lần đầu tiên, Mẹ đã cám ơn Chúa cả đời. Xin Mẹ hãy làm cho mọi hoạt động của chúng con trong ngày hôm nay nên những nhịp đập tình yêu, để cảm tạ và yêu mến Chúa suốt đời của chúng con. Mẹ ơi, xin cho lòng chúng con luôn trong sạch để nên giống Chúa Giêsu hơn. Hỡi Chúa Giêsu, xin hãy làm chủ con người chúng con, để mãi mãi Chúa là gia nghiệp của chúng con. Xin Chúa ở với chúng con suốt cả đời. Xin cho chúng con được liên kết với Chúa từng giây từng phút. Xin Chúa đừng xa lìa chúng con. Xin Chúa biến chúng con thành những Giêsu khác, để chúng con đi rao giảng Tin Mừng cho nước của Cha trên trời. Sau cùng, xin Chúa chúc lành cho tất cả Anh em chúng con, để một ngày mới này là ngày của Giêsu tình yêu. Chúng con xin chào Chúa để đi học. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 7

Giêsu Vua Tình Thương

Hướng dẫn: Câu chuyện của Thánh Nữ Gioana Chantal và Thánh Thể hồi Thánh Nữ mới lên 5 tuổi như sau. Một hôm, ba của Gioana có ông bạn tới thăm, trong khi trò truyện, ông ta nói: “Tôi không tin Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể”.

Bé Gioana tỏ ra rất kinh ngạc trước lời đó. Bé liền phản đối: “Nhưng thưa ông, ông phải tin Chúa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể, vì chính Chúa đã phán như vậy. Nếu ông không tin, ông cho Chúa là kẻ nói dối”.

Ngỡ ngàng trước lý lẽ của Gioana, ông khách bắt đầu chất vấn cô bé nhiều điều. Nhưng vì hiểu và thuộc giáo lý, nên Gioana trả lời trôi chảy mọi điều ông ta hỏi. Cuối cùng ông khách đành dỗ ngọt:

– Cháu có thích ăn kẹo không?

Gioana nhận viên kẹo, lẳng lặng đi tới lò sưởi đang cháy, rồi ném viên kẹo vào đống lửa và nói:

– Đó, người nào không tin vào lời Chúa phán cũng sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục như vậy.

Chung: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin mượn những lời than thở sốt mến của Mẹ Têrêxa Calcutta để nói thay cho lòng con cám ơn Chúa. (A Simple Path)

Ôi lạy Chúa, chúng con tin Chúa đang hiện hữu nơi đây. Chúng con tôn thờ và yêu mến Chúa với tất cả trái tim và tâm hồn, vì Chúa là người xứng đáng nhất của tất cả tình yêu chúng con. Chúng con ước ao yêu mến Chúa như Chúa được mến thương trên Thiên Đàng. Chúng con tôn thờ Thánh Ý Chúa quan phòng, và chúng con hoàn toàn phó thác nơi Thiên Ý. Chúng con cũng yêu thương những người chung quanh vì Chúa, như chúng con yêu thương chính mình. Chúng con chân thành thứ tha tất cả những ai xúc phạm đến chúng con và xin lỗi tất cả những ai chúng con gây thương tổn.

Lạy Chúa Giêsu thân ái, xin giúp chúng con lan tỏa hương thơm của Chúa trên mỗi bước đường chúng con đi tới. Xin hãy đổ tràn ngập tâm hồn chúng con tinh thần và sức sống Chúa. Xin Chúa xâm nhập và chiếm hữu toàn thân chúng con thật trọn vẹn, để cuộc sống chúng con chỉ còn là tỏa chiếu chính Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con và trong chúng con, để với từng tâm hồn chúng con giao tiếp sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nơi tâm hồn chúng con. Xin đừng để họ kiếm tìm và nhìn xem chúng con nữa, nhưng chỉ một mình Chúa Giêsu thôi. Xin hãy ở lại với chúng con, để chúng con soi chiếu như ánh sáng cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng ấy tất cả đều xuất phát nơi Chúa và không một ánh sáng nào là của chúng con. Chính Chúa là ánh sáng soi chiếu cho người khác qua chúng con. Như vậy xin để chúng con ca tụng Chúa theo cách thức Chúa yêu thương nhất nhờ chiếu sáng nơi những người sống chung quanh chúng con. Xin cho chúng con rao truyền Chúa, không phải bằng lời nói, nhưng bằng gương mẫu của chúng con. Nhờ tận dụng sức lực, chúng con sẽ gây được ảnh hưởng và thiện cảm, để dâng hiến Chúa tình yêu tràn đầy rỡ ràng nơi trái tim chúng con. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 6

Magnificat

“Linh hồn con ngợi khen Chúa”, tình Ngài đã đổ tràn trên con quá xá. Sau khi con đã được lãnh nhận Mình Máu Chúa vào trong tâm hồn lạnh lẽo giá băng của con, con liền trở nên nóng cháy như là than hồng trong lò ngàn năm. Ôi, thật là một sự lạ lùng cho tâm hồn con, sau khi được lãnh nhận Mình và Máu Chúa vào lòng. Chúa đã sưởi ấm lại tâm hồn lạnh giá của con. Con ước chi từng giây, từng phút,và cho đến muôn đời con luôn cảm tạ ơn Chúa đã ngự vào tâm hồn con.

Ôi, Chúa Giêsu suối nguồn tình ái của con ơi! Chúa đã ban cho con biết bao ơn lành mà con chưa từng biết đến. Nhưng vì tình thương hải hà, Chúa đã không bỏ rơi con mà lại xuống thế, đã trở nên một tạo vật nhỏ bé, mỏng dòn, yếu đuối như con. Chúa đã chết trên thập giá để chuộc tội cho con, giao hòa con với Chúa Cha, và biến con trở thành chiên con của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể yêu quí của lòng con! Con muốn dâng Mình và Máu Thánh Chúa lên Chúa Cha để tạ ơn Cha, vì Chúa là Vị Tư Tế Đầu Tiên và là của lễ đẹp lòng Cha nhất. Xin cho con biết dâng đời sống con làm của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn thánh trong tâm hồn con, để con được kiên nhẫn, hiền hòa, và nhân hậu. Xin cho con hằng ngày kết hợp mật thiết với Chúa, để cuộc đời con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng. Xin cho con biết mưu cầu lợi ích cho anh em, để cùng nhau đạt tới ơn cứu độ.

Chúa Giêsu của con ơi! Chúa là Thiên Chúa toàn năng, con vừa bước sang ngày mới. Xin gìn giữ con hôm nay khỏi sa phạm tội và hướng dẫn con luôn thi hành thánh ý Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói, và việc làm. Con thật lòng khẩn nài Chúa những ơn trên. (CGKPV, p.891)

Lạy Chúa mỹ miều khả ái, nhân việc Chúa ban Mình Chúa qua Bí Tích Thánh Thể hôm nay. Con tin chắc Chúa không tiếc những ơn khác, vậy xin Chúa ban cho con: ơn biết kính mến Chúa là một Thiên Chúa duy nhất. Ơn biết yêu thương Anh em như Chúa yêu. Được lòng trong sạch khiêm nhường như Mẹ Maria. Ơn luôn biết mình là một tạo vật khốn nạn, mỏng dòn, và yếu đuối, để con yêu thích sống hèn hạ và làm đầy tớ vô ích của Chúa.

Xin Chúa củng cố các ơn gọi mà Chúa đã ban, để mọi người sống trung thành và phó thác trọn hảo như Mẹ đã tận hiến cho Chúa từ lúc ba tuổi. Lạy Chúa, con thật ước ao giờ thánh này dài hơn nữa để con trò chuyện với Chúa, nhưng với phận sự của con, con hẹn gặp Chúa trong các việc con làm trong ngày hôm nay: học hành, ăn uống, chơi, giải trí, hoặc giúp đỡ tha nhân, đều làm trong tình yêu Chúa. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 5

Giêsu: Người Yêu

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể bé nhỏ của con ơi! Con tin Chúa đang ngự thật trong tâm hồn nhỏ hèn của con. Con xin hợp với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria để thờ lạy và yêu mến Chúa. Con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn con.

Chúa ơi! Con là kẻ tội lỗi khốn nạn, rất nhiều lần đã xúc phạm tới Chúa do sự vi phạm Giới Răn Chúa; con đã sống ơ hờ, lười biếng, và khô khan trong việc phụng sự Chúa. Con thật tình thống hối, xin Chúa tha thứ cho con.

Giêsu bé nhỏ yêu dấu của con ơi! Con xin chân thành cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác Chúa đã trao ban cho con cách rộng rãi, vô cùng quảng đại, nhất là Chúa đã thương xót ngự vào linh hồn rất khốn nạn và bất xứng của con. Con xin nhờ Mẹ Maria, Mẹ Chúa và Mẹ con, dâng lên Chúa những tâm tình tri ân sâu xa.

Giêsu bé thơ ơi! Con xin dâng Chúa bản thân con. Xin nài Chúa hãy chiếm đoạt trọn vẹn con tim nhỏ bé của con, để con không còn yêu sự vật gì ngoài Chúa. Xin Chúa gìn giữ linh hồn và xác con luôn trong sạch, tinh tuyền xứng đáng là đền thờ Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa đừng để hồn xác con bị nhơ bẩn do bất cứ một tội lỗi nhỏ mọn nào. Con dâng Chúa mọi ý nghĩ, lời nói, và việc làm, xin Chúa chúc lành và thánh hóa hết thảy. Con xin dâng Chúa . . . . Con xin dâng Chúa Giáo Hội, xin Chúa thánh hóa Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục, và toàn thể dân Chúa. Con xin dâng Chúa Tổ Quốc Việt Nam, gia đình, thân nhân, và ân nhân của con, xin Chúa chúc lành và an ủi mọi người trong tình yêu vô biên của Chúa.

Giêsu yêu dấu ơi! Con muốn trở nên một vị đại thánh, một tông đồ nhiệt thành, để chinh phục các linh hồn về cho Chúa, xin Chúa trào đổ trên con thác nguồn ơn của Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn Khôn Ngoan, để con chỉ tìm và gặp một mình Chúa, đừng để con bao giờ lạc khỏi Thánh Ý Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn Can Đảm, để con đủ sức mạnh can trường, thắng vượt mọi trở ngại để trung thành với Chúa tới cùng. Xin Chúa uốn lòng con luôn Khiêm Tốn và Hiền Hòa, để con nên giống Trái Tim Chúa. Xin Chúa dạy con biết mau mắn vâng-lời các Bề Trên đại diện Chúa. Xin Chúa cho con một tâm hồn Hào Hiệp, biết hy sinh cho tha nhân, quảng đại thương mến anh em, nhất là những anh em con không có thiện cảm.

Xin ban cho con một tấm lòng Ngoan Thảo, luôn cậy trông và phó thác hoàn toàn nơi Trái Tim Từ Mẫu dịu hiền Mẹ Maria, để con luôn sống xứng đáng là người con bé thơ, và ngoan thảo của Mẹ. Xin Chúa làm cho con luôn biết sống Vui Tươi hồn nhiên, để con mang sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 4

Giêsu Vua Tình Yêu

Hỡi Chúa Giêsu dịu hiền, nhân ái! Chúa đầy khoan dung, giầu ân sủng. Con tin thật Chúa đang ngự trong con trót cả bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong con. Con cảm tạ Chúa Ba Ngôi đang ẩn hiện trong con tim bé nhỏ của con. Cha đã tạo dựng muôn loài vạn vật, nhất là đã cho con được làm người, được chia phần hình ảnh của Cha. Con thờ lạy Ngôi Hai, đã hy sinh đến giọt Máu cuối cùng trên thập giá để cứu chuộc con. Chúa đã sống lại và lên trời để con cũng được sống lại và chia phần hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa. Con kính lạy Ngôi Ba, Thần Linh tình yêu phát xuất từ Cha và Con mà ra. Xin thánh hóa con trong giây phút này để tình yêu tàn lụi con được bừng bừng cháy lên, để con kính mến, thờ lạy, cám tạ Ba Ngôi Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Con cũng tin thật có Mẹ Maria, Bạn Thanh Sạch của ChúaThánh Thần, ái nữ của Chúa Cha, đang ở với con giờ này. Mẹ đã cưu mang Ngôi Hai ngày xưa, và Mẹ đã giữ Chúa luôn trong lòng suốt cả đời Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ hãy chia sẻ cho con một chút lòng kính thờ, yêu mến, và tạ ơn của Mẹ để làm vui thỏa lòng Chúa Giêsu trong lúc này đi Mẹ. Mẹ ơi! Anh Giêsu đang ở trong con. Con sung sướng, hồi hộp, và muốn ôm ghì Anh Giêsu nhỏ vào lòng con như Mẹ đã ẵm yêu và hôn yêu Anh Giêsu mới sinh vậy.

Hỡi Thiên Thần bản mạnh của con ơi! Hỡi Thánh Bổn mạng của con ơi! Hỡi tất cả các Thánh Nam Nữ trên trời đang chầu chực Thiên Chúa, hãy cùng con chúc tụng, không khen, và cảm mến Chúa đi. Vì Chúa quá nhân từ, không nhìn đến tội lụy của con mà còn cho phép con đón tiếp vua cả trời đất sáng nay. Thật biết cảm tạ Chúa thế nào cho vừa, cho xứng đáng được! Vậy, lạy Chúa con xin hợp với cả triều thần thánh tung hô Chúa. Thánh, Thánh, Chí Thánh. Chính Chúa dạy chúng con phải nên Thánh, nên trọn lành như Cha trên trời. Xin cho con được bền gan theo chân Chúa gọi, nên Thánh cuối thời, làm con yêu dấu, và làm tông đồ của Trái Tim phép tắc từ bi Mẹ.

Vì ơn trọng đại sáng nay, xin Chúa ban cho nhiều người tội lỗi được ơn trở lại và sống thánh thiện. Xin cho thế giới được an bình, yêu thương nhau hơn; xa tránh những chiến tranh, ghen ghét, và chia rẽ để mọi dân nước làm tôi kính mến Chúa. Xin cho các phẩm trật trong Hội Thánh được trung thành theo sát con Chiên Hy Tế, sống là của lễ tinh tuyền cứu nhân độ thế. Xin cho . . . chúng con được say yêu, tin cậy, và phó thác nơi Chúa Mẹ, xứng là những người con tận hiến. Xin cho chúng con được thăng tiến đời sống tu trì: sống bác ái huynh đệ, sống khiêm tốn, yêu thích khó nghèo, và vâng lời không quản ngại mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin cho các gia đình Việt nam chúng con ơn: thông cảm, yêu thương và trung tín.

Hỡi Giêsu bé nhỏ ơi! con muốn đọc lên đây lời nguyện của Người Da Đỏ (The Indian Prayers) đã dâng lên Chúa: “Ôi Đại Linh Thần! Tiếng Ngài, con nghe trong làn gió. Hơi thở Ngài ban sự sống cho trần gian. Xin nghe tiếng con. Là một trong nhiều đứa con, con đến cùng Ngài. Con nhỏ bé và yếu đuối; con cần sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài. Hầu con bước đi trong ngay chính. Xin hãy mở mắt cho con thấy màu đỏ, màu tím của hoàng hôn. Xin khiến tay con ôm trọn những gì Ngài dựng nên, và tai con đủ thính để nghe lời Ngài. Xin hãy ban ơn Khôn ngoan sáng suốt để nhận biết những điều Ngài dạy con cái, những giáo huấn Ngài dán trong mỗi lá cây, hòn đá. Xin tạo cho con sức mạnh, chẳng phải để vượt trên anh em mà để chiến đấu với kẻ đại thù là chính mình. Cho con sẵn sàng đến với Ngài với mắt nhìn ngay thẳng, để khi đời sống tàn lụi như hoàng hôn úa tàn, hồn con không hổ thẹn khi về cùng Ngài.”

Hỡi Chúa Giêsu bé nhỏ, thời gian không cho phép con được trò truyện với Chúa nữa, con phải sửa soạn đi học, chu toàn phận vụ trong một ngày mới. Xin Chúa luôn ở với con suốt ngày hôm nay trong mọi giây phút, và trong mọi hành động, để con luôn làm dưới tác động yêu thương, dưới bàn tay nhân từ, và dưới sự hướng dẫn của Chúa. Xin Chúa Giêsu hãy ban phép lành cho từng anh chị em chúng con và hôn yêu chúng con. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 3

Giêsu: Bạn Hiền

Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền mến yêu của con! Chúa đã ngự đến viếng thăm linh hồn con. Chúa biết nhà linh hồn con dơ bẩn, nhưng tình yêu Chúa đã xóa bỏ tất cả, đã thắng vượt hết để đến với con. Ôi Chúa Chí Ái! Các thần thánh còn bất xứng trước nhan thánh Chúa, thế mà con không những được ở với Chúa, sống bên Chúa, lại còn được ăn Mình và uống Máu Chúa. Mình Máu Chúa đã trở nên của ăn uống nuôi linh hồn con mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu! Con cảm ơn Chúa thế nào cho xứng được, hơn nữa con lại quá hèn mọn yếu đuối, bất lực tội lỗi tràn đầy. Lòng trí con luôn sao lãng, hướng về những điều không tốt, và luôn luôn bị thần dữ quyến rũ.

Ôi! Chúa Giêsu đầy lòng nhân từ xót thương, xin tha thứ cho sự mỏng dòn khốn nạn của con. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn con trong mọi giây phút, để con không bị mê hoặc, hay bị thu hút bởi những phù phiếm trần tục.

Xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp con đẩy lui những cạm bẫy của thần dữ, và dẫn đưa con vào đường lối Chúa với sinh lực mới, để con sẵn sàng can đảm dấn thân tôn thờ Chúa.

Lạy Giêsu khoan dung nhân hậu là Vua tình yêu! Chúa là sức mạnh của người yếu đuối, là ánh sáng cho người đui mù, là thần tượng của các linh hồn, xin hãy nên mọi sự cho con để con luôn luôn theo đúng vết chân Chúa, không đi trong sai lạc và lìa xa Chúa bao giờ.

Ôi Maria, Mẹ mến yêu của con, xin Mẹ cám ơn Anh Giêsu, Con cưng của Mẹ, thay cho đứa con đốn hèn chính là con. Xin Mẹ hãy dâng trái tim, linh hồn và thân xác của con lên Anh yêu, để Ngài không buồn nhưng vui mừng, vì có Mẹ nói dùm con.

Ôi Mẹ dịu hiền khả ái! Con dâng lời cảm tạ, ngợi khen Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, Anh con, là Mẹ của những người tội lỗi, khốn nạn, và yếu hèn chính là con. Xin Mẹ luôn chở che con trong tình mẫu tử của Mẹ.

Con nhân danh mọi bậc thần thánh, cả loài người cũng mọi thảo vật, sinh vật trên trời dưới đất ca khen Mẹ. Con muốn yêu Mẹ với tình con thảo nóng cháy của các thần Seraphim sốt mến nhất. Như vậy cũng chưa thể thỏa được lòng mong ước của con, nên con lại nhờ Anh Giêsu, Người là Anh, là bạn con, để mến yêu Mẹ thay cho con dại bé của Mẹ.

Ôi! Chúa Giêsu chí yêu, Mẹ dấu ái! Xin trào đổ muôn hồng ân trên . . . mến yêu của chúng con; xin cho . . . chúng con luôn say yêu Chúa Mẹ; xin ban muôn ơn lành trên cha mẹ, anh chị em, thân nhân, và mọi người đã nâng đỡ chúng con về phần hồn cũng như phần xác. Xin cho Giáo Hội của Chúa được bình an. Xin cho quê hương con chóng thấy ngày hòa bình, và xin cho mọi người lầm lạc biết quay về với chân lý, biết nhìn nhận Chúa là Cha đầy tình thương xót, và mến yêu Mẹ thánh Ngài muôn đời. Amen.

prayer2Lời Cảm Tạ 2

Cám Ơn Anh Yêu

Hỡi Anh Giêsu bé nhỏ dễ thương của em ơi. Em biết em là người vô ơn bội-bạc, bất hiếu trước mặt Anh. Em đã xúc phạm và cố tình bỏ các ơn mà Anh đã ban cho em suốt cả cuộc đời em. Em biết em thật bất xứng đón rước Anh vào linh hồn sợ sệt, dơ bẩn, và nghèo nàn của em. Em không dám ngửa mặt lên nhìn đôi mắt của Anh, vì em là đứa vô ơn bội bạc mà lại được hạnh phúc nằm trong vòng tay của Anh. Em không đáng được gọi là em của Anh, nhưng vì lòng yêu của Mẹ đã nhận em làm con, và phúc lộc vô cùng cho em được làm em của Anh. Chính Mẹ và Anh đã thương em đến ngự trong linh hồn khốn nạn của em. Anh đã không chê em mà còn ban ơn cho em, giúp em trong mọi việc. Còn em thì sống quá vô tình đối với Anh. Em đã quên Mẹ và Anh trong suốt nhiều năm vừa qua. Giờ đây, em đã ăn năn thống hối, xin Anh tha thứ mọi tội lỗi em đã xúc phạm đến Anh. Em thật lòng muốn làm một em trai út trong gia đình Nazareth ấm cúng của Anh. Em tin Mẹ và Anh sẽ chấp nhận em, vì em là người tội lỗi hoang đàng rất đáng thương. Xin Anh ban thêm Đức Tin cho em. Xin ban ơn cho Đức Thánh Cha, cho gia đình họ hàng, người còn sống cũng như đã qua đời. Xin cho Quê hương Việt nam được bình an, và cho Giáo hội được nhiều ơn gọi mới. Em biết em không xứng đáng để xin Anh, cho nên em cậy nhờ vào lòng yêu thương của Mẹ để đến với Anh.

Anh Giêsu khiêm nhường của em ơi! Em đã nhận ra Anh là Thiên Chúa cao cả, mà lại hạ mình xuống làm người như chúng em. Anh đã tự giam mình trong chiếc bánh bé nhỏ để ban cho em ăn mỗi ngày, để nuôi sống em. Vậy mà em chẳng nhận ra Anh là người nuôi em, mà còn chạy trốn chẳng biết ai nuôi mình. Xin Anh ban cho em được lòng khiêm nhường chân thật, để em có thể sống tốt lành trước mặt Anh trong thế giới tội lỗi này. Chính Anh nói đã nói: “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho.” Vậy xin Anh ban cho em được nên giống Anh, để em được làm em ngoan của Anh và con hiếu thảo của Mẹ.

Anh Giêsu bé nhỏ yêu mến của em. Em là một con người hèn nhát kém cỏi, không biết phải cầu xin với Anh thế nào! Em không đáng làm người, vì em cố tình không nhận ra Anh. Em đã không làm vinh danh Anh trước mặt mọi con trai ngoan tốt thơ ấu của Anh.

Anh Giêsu đáng kính yêu của em! Em thật có phúc hơn nhiều người, vì em đã được rước Anh vào lòng em mỗi ngày. Thật là một món quà cao cả, lớn lao, và quí giá nhất mà em đã được. Em không biết làm sao để trả ơn Anh, em chỉ biết nguyện trót đời hy sinh đền tạ tội lỗi của em đã xúc phạm đến Anh. Xin Anh rộng tay tha thứ và chấp nhận em làm em của Anh và con của Mẹ qua lòng thương hải hà của Anh. Amen.

prayerLời Cảm Tạ 1

Giêsu: Người Anh Cả

Lạy Chúa là Đấng đáng yêu mến vô cùng! Con mến Chúa, con cám đội Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã xuống cho con, là kẻ nhiều phen đã làm mất lòng Chúa, mà Chúa đã nhịn nhục chờ đợi con đến nay.

Lạy Chúa! Con xin dâng trót hồn xác con để kính mến Chúa, làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Con xin dâng hết các việc con làm, các lời con nói, các sự con tư tưởng, cùng các sự khốn khó con chịu, hợp cùng sự thương khó Chúa Giêsu, để kính mến Chúa.

Lạy Chúa! Xin chớ để con phạm tội gì trọng hèn khi đã kịp suy; xin chớ để con làm phiền lòng Chúa cách nào; xin chớ để con bị ma quỉ, xác thịt, hoặc thế gian lừa dối phỉnh phờ; xin chớ để con ra mù quáng trong đàng nẻo Chúa. Xin Chúa ban cho con hằng tìm ý Chúa trong các việc con làm; xin ban cho con hằng biết rõ ý Chúa trong mọi sự; xin ban cho con lòng can đảm, mạnh bạo tuân theo thi hành như ý Chúa, mà không sợ sức mạnh hỏa ngục, chẳng hãi quyền chức thế gian, chẳng quản gay go lao khổ.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được thuộc về Chúa cho trọn; xin ban cho con được yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn con. Xin Chúa cho hết mọi việc con làm, lời con nói, các sự con tư tưởng chỉ qui về sự mến Chúa, làm sáng danh Chúa; xin Chúa làm cho con quên thế gian, quên chính mình con đi vì lòng mến Chúa.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được biết tỏ các tính mê nết xấu, các tội lỗi, sự ngu muội, cùng vịn lấy Chúa cho vững; xin hãy làm cho thế gian bỏ quên con đi; xin hãy làm cho danh tiếng con bị che lấp; xin hãy để cho người ta khinh dể, giầy đạp con, chẳng chuộng, chẳng kể con là gì.

Lạy Chúa! Xin hãy đổ các sự khốn khó trên mình con, để con được mến Chúa hơn; xin hãy ban cho con nhiều thánh giá, để con được nên giống Chúa một ngày một hơn; xin hãy làm cho xác con đầy sự khốn khó đau đớn, mà còn làm được kết hợp cùng Chúa cho bền chặt.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được lòng hiền lành cùng mọi người, nhất là với những kẻ có tội, kể xấu tính khó nết, để cho người ta được nhìn biết và yêu mến Chúa. Xin ban cho con sự khôn ngoan thật trên trời, hãy giữ con cho khỏi tính quỉ quái khôn ngoan thế gian, để con biết tìm đường đến cùng Chúa.

Lạy Chúa! Xin ban cho con được lòng sạch sẽ; xin chớ để có hơi sự gì dơ dáy pha vào lời con nói, việc con làm, và sự con nghĩ tưởng.

Lạy Chúa là Đấng đã dủ thương đến con khi con chưa có! Chúa đã đoái thương đến con khi con đã có, song chưa biết kính mến Chúa; Chúa lại thương xót yêu dấu con đang khi con bỏ Chúa, bất nhân vô phép cùng Chúa; Chúa đã lấy lòng rộng rãi vô cùng mà ban cho con muôn vàn ơn lành, có ý cho con kính mến Chúa, thì con cúi xin Chúa, xin cho: Một mình Chúa nên mọi sự con lo tưởng. Một mình Chúa nên mọi sự con ước ao. Một mình Chúa nên mọi sự con trông cậy. Một mình Chúa nên mọi sự con yêu mến, nên mọi hành vi trong ngoài con, nên kho tàng con hằng giây hằng phút đời này và đời sau vô cùng.

Lạy Chúa! Xin ban ơn giúp con giữ mọi điều đã khấn hứa cùng Chúa; xin Chúa hãy làm cho con được lòng yêu mến Đức Mẹ cho chí thiết, mạnh mẽ, và vững bền.

Lạy Mẹ Đồng Trinh! Mẹ là sự cậy trông, là sự yên ủi, là sự sống của con. Con tin Mẹ, con trông cậy Mẹ, con yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài mọi vật. Con tin cậy và yêu mến Mẹ hơn hết mọi loài vật thế gian này tin cậy yêu mến nhau. Con ước ao yêu Mẹ hơn hết mọi người thế gian này yêu mến Mẹ. Xin Mẹ hãy làm cho con được lòng yêu mến Chúa Giêsu cho hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn. Lạy Mẹ xin hãy làm cho con có phép làm cho kẻ khác biết kính mến Chúa, và yêu mến Mẹ. (KNĐC, pp. 62-66, Quorum Primus)

Lời giới thiệu

Trong cuốn sách nhỏ bé này gồm có 29 bài cám ơn sau hiệp lễ. Do những Linh Mục, Tu sĩ phụ trách Đệ Tử Viện Đồng Công tại Hoa Kỳ; Một số bài do chính các Đệ tử sinh viết từ năm 1975 đến năm 1997. Tất cả đều muốn giấu tên và vui lòng cho phép phổ biến vì ích lợi chung.

Mỗi bài “Lời Cảm Tạ” nếu quý bạn đọc thong thả mất chừng 3 phút. Tại sao bạn vội vàng ra khỏi nhà thờ trong lúc Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong tâm hồn bạn? Hãy cố nán lại để tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể một lát được không? Đây là những Lời cảm tạ gợi ý; bạn có thể thêm những tâm tình riêng của bạn.

Năm Thánh Thể do Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II khởi xưóng cho Giáo Hội hoàn vũ 2004-2005. Nên nhóm thiện chí cũng muốn giới thiệu một số bài “Lời Cảm Tạ” để qúy bạn tăng thêm được lòng sùng kính mến yêu Phép Thánh Thể.

Mong thay.


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*